Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Bibeltimman

Dela

Bibeltimman - År C - Kvartal 3 (2026: juli, augusti, september)

Bibeltimman. Material för tweens.

Kvartal 3:

År C handlar om Gamla Testamentet. Detta kvartal följer vi flera olika profeter så som Elisha, Jona, Jeremia och Daniel.  Materialet är veckobaserat så C27 är gjort för v 27 till exempel.  Vi lägger upp titlarna på varje vecka så att ni kan få en förståelse för vad materialet kommer att handla om.