Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Bibeltimman

Dela

Bibeltimman - År C - Kvartal 1 (2026: januari, februari, mars)

Bibeltimman. Material för tweens

Kvartal 1.

År C är baserat på berättelser från Gamla Testamentet och försöker att ge en kronologisk ordning i historiska händerlser. Detta kvartal börjar med Job och sedan kommer vi att följa kungarna Saul och David. Materialet läggs ut varje vecka och följer veckosystemet. C1 är alltså för vecka 1. Vi lägger upp titlarna på varje vecka så att ni kan få en förståelse för vad materialet kommer att handla om. Har ni frågor kan ni höra av er till karolina.poland@adventists.se.