Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Aktuellt

Stärkt arbete för psykisk hälsa
Dela

Stärkt arbete för psykisk hälsa

Kyrkans internationella hälsoavdelning lanserar nya resurser för hjälp mot depression och ångest.

På världsdagen för psykisk hälsa den 10 oktober lanserade Adventistsamfundets generalkonferens en webbplats med resurser för att ge hjälp och stöd till människor som kämpar med depression. Detta är ett sätt för Adventistsamfundet att ta socialt ansvar inom ett område som berör så många människor.

Depression är ett stort hälsoproblem världen över. Enligt Världshälsoorganisationen WHO lider omkring 280 miljoner människor av någon form av depression. Adventistsamfundet vill bidra med att ge tröst, hopp och helande till människor som upplever sådant lidande. Detta görs genom ett projekt som kallas "ReMindEd". Det engelska ordet innehåller en ordlek som antyder en förändring i tankesättet.

Läkaren Torben Bergland, en av de biträdande ledarna för generalkonferensens hälsoavdelning, presenterade det nya projektet och tillhörande webbplats under generalkonferensenstyrelsens sammanträde i Silver Spring, Maryland, USA. Bergland är psykiater och arbetade under flera år på Modum Bad, Oslo.

Torben påminde styrelsemedlemmarna om att Adventistsamfundet är kallat till ett uppdrag och genom kyrkans hälsobudskap ger ett nådebudskap till alla som kämpar.

Webbplatsen är en rik resurs med filmer, animationer och artiklar om olika aspekter av depression, ångest och traumatiska störningar. Alla resurser håller en hög professionell standard. För var och en av kategorierna depression, ångest och traumatiska störningar är den första animationsvideon en video som förklarar vad tillståndet i fråga är. Ett exempel är animationen What is depression?

"Dessa resurser är skapade för att ge tröst, hopp och läkedom till världen, och för att visa genuin sympati för dem som lider", säger Bergland, som förklarar att ReMindEds webbplats kan vara en första kontaktpunkt med Adventistsamfundet. Något som kan skapa en längtan efter mer.

Det Bergland visade den 10 oktober är bara början på detta resursmaterial. Målet är att resurserna ska finnas tillgängliga på fler språk under året.

Filmerna och animationerna på ReMindEds hemsida är en bra utgångspunkt för vidare dialog i ämnet.

Tor Tjeransen är ledare för medieavdelningen i Adventistkirken i Norge. Foto: Lucas Cardion/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).