Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Vi skriver på för stark demokrati
Dela

Vi skriver på för stark demokrati

Adventistsamfundet har skrivit på "Deklarationen för en stark demokrati" som uppmärksammar att det i år är 100 år sedan Sverige blev en demokrati med allmän (och kvinnlig) rösträtt bland annat. Varför skriver vi på en sådan deklaration som ett trossamfund?

Jo, en av de grundläggande – och ibland kallad den "första" – demokratiska fri- och rättigheten är religionsfrihet. Den tas ofta för given och i ett sekulärt samhälle missförstås den ofta eller betraktas som överspelad. Samfundet har i sina åtaganden och aktiviteter för en stark demokrati lagt fokus på barns och ungas rätt till andlig utvecklig och religionsfrihet. Vi vill därför särskilt uppmärksamma denna viktiga komponent i en stark demokrati genom att skriva under deklarationen som tagits fram på regeringens uppdrag med anledning av att Sverige firar 100 år av demokrati under åren 2018-2021.

På Kommittén 100 år av demokratis hemsida finns nu Adventistsamfundet med som en av undertecknarna till "Deklaration för en stark demokrati" där ett par aktiviteter som samfundet åtagit sig att genomföra närmaste tiden lyfts fram. Missionsföreståndare Bobby Sjölander skrev under deklarationen den 1 december, samma dag som Sverige fick sin första kvinnliga statsminister.

Varför fokus på barns demokratiska rätt till andlig utveckling och religionsfrihet?

Som ett frikyrkosamfund med rötterna i den folkliga väckelsen så har Adventistsamfundet sedan 1880 medverkat till att driva på den demokratiska utvecklingen av Sverige. Tidigast var det inom den frikyrkliga väckelserörelsen från 1840-talet och framåt som kvinnor och män från alla samhällsklasser på ett jämlikt sätt började organisera sig, fatta gemensamma demokratiska beslut, arbeta för bildning och nykterhet – vilket blev en drivkraft för alltfler demokratiska reformer i samhället.

Just utbildning kom att bli en viktig frihets- och demokratifråga för adventister i Sverige, eftersom det rådde skolplikt på lördagar ända fram till 1968 – vilket drabbade adventistbarn som önskade vara lediga från skolan under sabbatstid. Det är en anledning till att samfundet har drivit privat skolverksamhet sedan 1895 för att ge adventistbarn möjlighet till utbildning och yrkesarbete. Adventisterna var föregångare genom att erbjuda både kvinnor och män samma möjligheter till högre utbildning (Nyhyttans Missionsskola var en samskola redan 1897). Nyhyttans Missionsskola flyttade till Roslagen och blev Ekebyholms Missionsskola 1932.

Idag driver Adventistsamfundet fortfarande Ekebyholmsskolan som under 1970- och 1980-talet nämndes i riksdagsdebatterna om den svenska skolans behov av demokratisering och pedagogisk mångfald. Ekebyholmsskolan var en av de första enskilda (privata) skolorna att beviljas statsbidrag i början av 1980-talet, ett förspel till skolpengen och friskolereformen 1992. Idag har de politiska vindarna vänt vad gäller konfessionella friskolor och betraktas av vissa politiska partier som ett hot mot det fria och demokratiska samhället istället för som en förutsättning.

Så sent som 2016 kunde Adventistsamfundet efter många års dialog med ansvariga myndigheter bidra till ytterligare en demokratisk reform som gjorde det möjligt att skriva högskoleprovet också på en söndag, och inte bara lördagar som tidigare. Sedan 2018 alternerar högskoleprovet mellan lördag och söndag för de två provtillfällen som ges varje år. Denna förändring gör det möjligt för troende judar och adventister att skriva högskoleprovet utan att göra avkall på religionsfriheten.

Mer om frikyrkoväckelsens bidrag till demokratin kommer att beskivas i en artikel i AdventLiv i mars 2022.

Mer information och engagemang

I pdf-filen nedan finner du hela texten till Adventistsamfundets åtaganden för en stark demokrati. Aktiviteterna räknar vi med att ha avklarat till i mars 2022 då en rapport ska skickas till Kommittén 100 år av demokrati. Sprid gärna kunskap om 100 år av demokrati i dina sociala medier med hjälp av det material som skapats av Kommittén 100 år av demokrati (finns här), som exempelvis filmen här nedan.

Rainer Refsbäck missionssekreterare