Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Vi bär alla ett ansvar för att inte öka klyftorna

Missionsföreståndare Bobby Sjölander ger här sina reflektioner efter hemkomsten från generalkonferensens årsmöte.

Den 11 oktober började människor från alla möjliga håll i världen anlända till den lilla orten Battle Creek i Michigan, USA. Det var dags för Adventistsamfundets  ”Annual Council”,  eller årsmöte, där ledare för samfundets alla divisioner och unioner samlas för både andliga möten samt styrelsearbete i ungefär en veckas tid.

Oftast äger dessa möten rum vid samfundets högkvarter i Silver Spring, Maryland (USA), men i år var dessa möten förlagda till Battle Creek, som är en av de viktigaste platserna i samfundets tidiga historia. Flera föreläsningar och studiebesök var också en del av de första dagarnas seminarier för att ge inblick i samfundets rötter. Sabbatsgudstjänsten firades i Battle Creek Tabernacle, den historiska Adventkyrkan i staden. En liten personlig koppling har jag till den församlingen då min svärfar var pastor i församlingen en tid under min fru Merrilees tidiga barndom.

Staden Battle Creek, med över 50 000 invåndare, kallas i folkmun för ”Cereal City” (flingstaden) och präglas av John Harvey Kelloggs liv och verk. Styrelsemötet med rapporter och förhandlingar hölls i Kellogg Arena, en av många byggnader i staden som bär Kelloggs namn.

Förhandlingsmötena som pågick från söndag till onsdag, innehöll många rapporter från olika avdelningar samt rapporter från divisionerna om hur arbetet utvecklas i världen. Idag finns det ca 21 miljoner sjundedagsadventister i världen, vilket vi kan glädjas över och tacka Gud för. Människor kommer till tro och vill följa Jesus som adventister i alla länder och kulturer på jorden. Vi är enade i vår tro på Jesus och hans uppdrag till oss att förmedla evangeliet till de som vi möter just där vi befinner oss.

... även om man upplever att polariseringen i samfundet ökar så bär vi alla ett ansvar för att be och verka för att inte klyftorna växer, varken i världen eller i Sverige

Ett växande samfund innebär också stora utmaningar. Det finns olikheter som kan upplevas som ett hot mot enheten, vilket blev märkbart under mötet. Ett av förslagen som behandlades under flera timmar kan komma att bidra till polariseringen i samfundet och få konsekvenser i hur vi fungerar tillsammans i vår organisation. Men vi får inte tillåta att olikheterna får oss att tappa fokus på enheten i Kristus och det uppdrag som han har gett oss.

Förslaget handlar om hur samfundet ska agera när en del, eller delar, av organisationen inte följer generalkonferensens regelverk till punkt och pricka. Här finns en tydlig skiljelinje mellan de som menar att de existerande reglerna för att hantera en sådan situation är tillräckliga och de som menar att det krävs ytterligare redskap. I det existerande regelverket har generalkonferensledningen haft begränsade möjligheter att ingripa direkt i konferenser och unioner eftersom regelbrott hanteras av divisionerna. De nya reglerna som stöddes av 60 procent av generalkonferensstyrelsen ger nu generalkonferensledningen möjlighet att ingripa på ett sätt som 40 procent av styrelsen motsätter sig av principiella skäl. Debatten var respektfull, men drog ut på tiden då det var många talare som ville uttrycka sin synpunkt på de två minuter man fick till sitt förfogande.

Att behandla våra anställda jämställt är fortsatt viktig, oavsett om det är kvinnliga eller manliga pastorer.

Naturligtvis kommer frågan om hur beslutet kommer att påverka samfundet och vad det innebär för Adventistsamfundet i Sverige. Det första jag vill säga är att även om man upplever att polariseringen i samfundet ökar så bär vi alla ett ansvar för att be och verka för att inte klyftorna växer, varken i världen eller i Sverige. Det andra som jag kan säga är att ingen förändring kommer att ske omedelbart i vårt arbete i Sverige. Vi kommer att fortsätta att utföra Guds verk i den kultur och det sammanhang som vi lever i här. Att behandla våra anställda jämställt är fortsatt viktig, oavsett om det är kvinnliga eller manliga pastorer. Vi kommer att ha en dialog med divisionen, vilket ingår som en del i den nya ordningen, för att först avgöra om den svenska unionen bryter mot regelverket eller inte. Sedan, om det behövs, kommer vi att se på hur vi kan lösa eventuella regelbrott på bästa sätt. Det finns en god förståelse från divisionens sida för vårt sätt att arbeta i Sverige, och de har redan uttryckt en vilja att jobba konstruktivt tillsammans med oss för att uppnå en positiv lösning.

Vi behöver lita på att Gud håller dig och mig och hela samfundet i sin hand och kommer att leda oss genom den här utmaningen till hans ära. Vi ska fortsätta att troget tjäna honom på bästa sätt här i Sverige och ha en konstruktiv, respektfull dialog med världssamfundet för att förstå och följa hans vilja. Må Gud välsigna våra världsledare och även oss här i vårt sammanhang.

Tack för ditt engagemang, dina böner, ditt tålamod och din förståelse för utmaningarna vi möter på vägen hem till Guds rike.

Bobby Sjölander missionsföreståndare

Läsförslag: Divisionsledaren uttalar sig som pastor