Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

}
Dela

Divisionsledaren uttalar sig som pastor

Efter generalkonferensstyrelsens årsmöte och beslutet att ändra ordningen för hur samfundet utkräver ansvar och konsekvenser för avvikelser från regelverket, uttalar sig ledaren för generalkonferensens Transeuropeiska division.

Ända sedan generalförsamlingens möte i San Antonio i Texas 2015 har den Transeuropeiska divisionens ledning och styrelse försökt att arbeta nära generalkonferensens (GC) ledning för att få en gemensam förståelse, lösa skillnader och söka positiva lösningar på frågor som inte minst samfundet i Europa möter. Genom en korrekt process och i en anda av samarbete har divisionens styrelse gett flera rekommendationer till GC:s ledning angående den svåra frågan om jämställdhet i pastorsarbetet.

Samtidigt som vi inser att det finns olika synvinklar över hela Europa liksom världen över, har den senaste diskussionen och beslutet i Battle Creek skapat svåra och motstridiga känslor för många av våra medlemmar – barn, ungdomar, pastorer och ledare. Även om processen som beslutades på söndagen den 14 oktober fokuserar på att uppnå en uppfattning om enhet, tycks återkopplingen och diskussionerna med pastorer, medlemmar och på sociala medier peka i en annan riktning.

Så hur ska jag reagera? När jag återigen läser Hebreerbrevet 12 blir jag uppmuntrad på grund av Jesus. Det här är inte vår kamp, ​​det är hans! Att vinna en omröstning i Battle Creek är inte vårt mål, han är vår mål! Jesus har redan vunnit den viktigaste segern för oss, den heliga Anden hejar på oss längs vägen och uppmanar oss: ”Låt oss fästa blicken på Jesus” och ”Tänk på honom som själv fick stå ut med så mycket fiendskap från syndiga människor. Då ska ni inte tröttna och ge upp” (Heb 12:3).

Jag vill att du ska veta att divisionen fortsätter att erkänna både mäns och kvinnors kallelse att tjäna Gud, även i pastorsarbete, en ståndpunkt som vi anser vara i harmoni med den heliga Skriftens undervisning. Vi menar att alla andliga gåvor ges för att bygga upp församlingen, utan hänsyn till kön. Vi kommer till denna förståelse, inte för att unna oss lyxen med att ha rätt eller vinna ett argument, utan på grund av vårt uppdrag att få kontakt med, inspirera och förändra Europas folk. Vi kommer inte låta de senaste besluten avleda oss från detta. 

Händelserna i Battle Creek ger oss också anledning att pausa och tänka ännu en gång på vårt samfund. Vad händer när vi kämpar för att komma överens om frågor om tro och liv? Som vi förstår ser uppriktiga gudsmänniskor ofta saker på olika sätt. Precis som de gjorde i det första århundradet, så gör de det på 2000-talet. Om det finns en sak jag lärde mig från de senaste veckorna i Bibelstudium om Apostlagärningarna, är det att Paulus anpassade sitt budskap om Kristus efter den stad han befann sig i. När vi följer hans missionsdrivna exempel är det möjligt för oss att sätta evangeliet i sitt sammanhang för vår situation, och fortfarande förbli trofasta mot den heliga Skriften.

För mig är detta Guds ords balans och skönhet. Enhet i Kristus, särskilt inom adventistfamiljen, ger mig varma och kärleksfulla relationer både globalt och lokalt. Varje broder, varje syster ser jag genom hans ögon. Varje person, om de känner till honom eller inte, ser jag som hans barn och som sådana behandlar dem med värdighet. Jag tillhör inte ett gammalt trött samfund, utan en livlig rörelse för människor på väg, jag förvaltar inte bara för Herren hans nuvarande nådesrike, utan väntar förväntansfullt på hans snart kommande härlighetsrike. 

Du har ofta hört Ellen Whites uppmaning till adventistfamiljen: ”håll ihop, håll ihop, håll ihop” (Evangelism, s 102). När jag försöker förstå vad hon menade är jag övertygad om att hon skulle identifiera sig med orden som ofta tillskrivs John Wesley:

I väsentligheter enhet
i
oväsentligheter frihet
i allt kristlig kärlek.

Det här sådana vi är, det här är vad vi tror, ​​så här arbetar vi.

Jag förbinder mig att fortsätta söka positiva lösningar på ett Kristuslikt sätt i enlighet med samfundets processer för att ta itu med ojämlikheten för dem som tjänstgör som pastorer, samtidigt som vi tillsammans med alla våra adventssyskon håller blicken vänd till Jesus, ”upphovet till vår tro och som också fullkomnar den” (Heb. 12:2).

För ytterligare information:

GC DOKUMENT (på engelska):

Annual Council Delegates Vote to Adopt Compliance Document Adventist Review.
Mystifying myths. Mark Finley
Harmony with the World Church GC Communication department.

TED DOKUMENT (på engelska):
Unity in Mission – a TED Focus. 2017
TED responds to Unity in Mission document voted 2016.
Women Leaders Consultations 2015. TED.

UTTALANDEN FRÅN ADVENTISTSAMFUNDET I SVERIGE:
Skandinavien reagerar på förslag från kyrkans världsledning
Process för konsekvenser beslutad - med missionsföreståndare Bobby Sjölanders första kommentarer