Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Riksarrangemang

VÄRDEfull GEMENSKAP
Dela

VÄRDEfull GEMENSKAP

Församlingsutveckling. Inspirationshelg ONLINE.

12 mar 2021 - 13 mar 2021

Inspirerande helg online om att bygga andliga hem och leva våra värderingar tillsammans. Hur kan församlingen utvecklas och bli en mer välkomnande famn för alla?

INFOFILM med Karolina och David

Tema:
ANDLIG TILLVÄXT: TILLBE, UNDERVISA
MISSION: TJÄNA, FÖRSONA

Talare: Harald Giesebrecht (Norge)

Andra medverkande: David Cederström, Karolina Poland, Bobby Sjölander och Carsten Berglund

Plats: AdventistPlay.se (Live från studion, Adventist Media, Ekebyholm.)

Anmäl en grupp från din församling och var med tillsammans under denna inspirationshelg! Det är inplanerat tid för gruppsamtal vid fyra tillfällen under lördagen. Vi rekommenderar att ni träffas för dessa samtal i er grupp via t ex Zoom. Så ordna med länkar, mötesvärd mm i god tid innan helgen. Vi önskar även att ni "ses" i er grupp för bön på sabbatsmorgon.

Du som inte har möjlighet att delta med någon grupp är självklart också välkommen att delta denna helg. Kryssa i det alternativet nedan (Deltar utan grupp), så ordnar vi så du får en länk och kan vara med i en nationell grupp via Zoom.


PROGRAM:

Fredag 12 mars

19.30-20.30 Kvällsandakt - David Cederström

Lördag 13 mars

09.30-10.00 Bön i den egna gruppen
Länk till streaming 10.00
10.00-11.00 ANDLIG TILLVÄXT: TILLBE. Harald Giesebrecht och gruppsamtal.
Paus
Länk till streaming 11.30
11.30-12.00 Gudstjänst: Tillbedjan - Bobby Sjölander
12.00-13.00 ANDLIG TILLVÄXT: UNDERVISA. Harald Giesebrecht och gruppsamtal.
Lunchpaus
Länk till streaming 15.00
15.00-16.00 MISSION: TJÄNA. Harald Giesebrecht och gruppsamtal.
Paus
Länk till streaming 16.30
16.30-17.30 MISSION: FÖRSONA. Harald Giesebrecht och gruppsamtal.
17.40-18.00 Avslutning och andakt: Karolina Poland


DISKUSSIONSFRÅGOR UNDER LÖRDAGEN:

4. Tillbe

Vad tänker du på när du hör ordet ”tillbe”?

Vilka behov har människor när de kommer till kyrkan?

Bertätta om en gång när du kände att Gud talade till dig under en gudstjänst.

Vad innebär ordet ”tillsammans” när ni träffas på sabbaten?

5. Undervisa

Berätta om ett tillfälle under ett bibelstudium som berörde dig!

När upplever du att undervisningen i församlingen är relevant och berör ditt liv?

Tycker du om när man gör saker på ett nytt och kreativt sätt eller känner du att det är distraherande?

Vilka ämnen skulle du vilja att man tog upp på gudstjänsterna?

6. Tjäna

Vem skulle sakna din församling om den försvann?

Vilka människor har er församling störst påverkan på?

Vad är sambandet mellan att tjäna och dela med sig av evangeliet?

Vad gör ni som gör en skillnad för samhället runt er?

7. Försona

Vad tycker du om att kalla evangeliet för ett försoningsarbete?

Har du upplevt försoning? Var och när?

Var finns det ett behov för försoning i din krets? Kan församlingen bidra i denna försoning?

Var går gränsen för att kunna försonas?


MATERIAL
Ni som var med på inspirationshelgen online i september fick iCOR-häften till alla gruppmedlemmar. Ni som inte var med då kan få häften till denna träff. Maila i så fall till karolina.poland@adventist.se senast 8 mars. Hon behöver kontaktuppgifter till gruppledaren dit vi skickar häftena (hemadress) samt uppgift om hur många häften ni behöver. Vi använder oss av materialet iCOR som guide för församlinsledare och styrelser i arbetet med församlingsutvecklig. Material, filmer, länker mm finns på resurssidan: FÖRSAMLINGSUTVECKLING.


ANMÄLAN
Anmäl er så snart som möjligt. Vi vill gärna veta vilka grupper och hur många personer som deltar. Så därför önskar vi att ni anmäler er senast månadg 8 mars. Anmälan gör ni nedan. Anmäl en person/ledare för er grupp samt antal personer i gruppen. Ni kan anmäla er fram till fredag! Men om du anmäler dig och inte har en grupp behöver vi veta det senast fredag kväll för att du ska få en länk till gruppdiskussionerna.

ANMÄLNINGSFORMULÄR

Följande behöver åtgärdas:

Hoppas vi ses!

Rådet för församlingsutveckling
Karolina Poland (sammakallamde), David Cederström, Marita Fors, Abbey Sonko.