Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Välsignade helger
Dela

Välsignade helger

Adventistsamfundet vill önska alla medlemmar och vänner en glädjerik jul och ett välsignat nytt år!

Adventistsamfundets växel kommer att hålla öppet alla vardagar kring jul och nyår. Dock har en del medarbetare semester. Behöver du nå oss går det bra att ringa växeln 08-545 297 70. Missionssekreterare Rainer Refsbäck är i tjänst och finns tillgänglig i brådskande ärenden till samfundsledningen.

Som en del av denna julhälsning vill vi förmedla en musikvideo skapad av musikhögskolestudenter vid adventistuniversitet La Sierra University i Kalifornien med budskapet som denna årstid och ledighet förmedlar. Någon tog "ledigt" från himlens alla fröjder för att besöka jordens kyla och mörker och befria oss som bor här.

Läs mer om videoproduktionen här.

Svensk text till den gamla latinska processionshymnen "Veni, veni, Emmanuel" finns i flera varianter (nedan en sammanställning):

1. O kom, o kom, Immanuel,
och fräls ditt folk, ditt Israel.
I främlingslandet väntar vi
att du, Guds Son, vår tröst skall bli.
Var glad! Var glad!
Immanuel skall komma till dig, Israel.

2. O vishet från den Högstes mun,
du läkedom för döv och stum,
lys upp vårt sinnes mörka vrår
så att vi livets väg förstår.
Var glad! Var glad!
Immanuel skall komma till dig, Israel.

3. O kom, o kom, allsmäktig Gud,
som när du gav oss dina bud
i eld och moln på Sinai.
Kom nu och gör den fångne fri.
Var glad! Var glad!
Immanuel skall komma till dig, Israel.

4. O kom, du barn av Jesse rot
besegra hat och synd och död.
Och fräls ditt folk från djupaste nöd,
besegra ock den mörka död.
Var glad! Var glad!
Immanuel skall frälsa dig, o Israel.

5. O kom, du son av Davids hus,
och led oss till en världs av ljus.
Så hjälp oss fram till himlens port,
men stäng var väg till mörkrets ort.
Var glad! Var glad!
Immanuel skall frälsa dig, o Israel.

6. Lys morgonstjärna Gud har tänt,
o, kom till oss, kom, Guds advent,
förjaga mörkret tills vi ser
en värld där, Gud, din vilja sker.
Var glad! Var glad!
Immanuel skall komma till dig, Israel.

Kom Jesus, kom Immanuel,
ur fångenskapen lös var själ.
Ge nu åt varje syndens slav
den frihet du åt Israel gav.
Var glad! Var glad!
Immanuel ger frihet åt var bunden själ.

Du som har nyckeln i din hand
till dödens och till livets land,
du låser opp, och öppen står
den värld där inget ont oss når.
Var glad! Var glad!
Immanuel skall komma till dig, Israel.

Kom, lossa med din stav av järn
all Satans makt och bli vårt värn,
kom lyft ditt folk ur gravens djup
in i ditt rikes segerljus.
Var glad! Var glad!
Immanuel skall komma till dig, Israel.

Det latinska originalet har sju verser som sjöngs som växelsång reda på 800-talet i adventstid. Psalmen framträdde i sin nuvarande form i början av 1700-talet. Ovanstående sammanställning av versar är översatta av Catharina Broomé (bearbetad av Per Beskow), Anders Frostensson och Arne Widegård (bearbetad av Britt G Hallqvist). De sex första motsvarar de sex första av de sju latinska versarna.