Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Valberedningens förslag

Här presenteras valberedningens nomineringar till samfundsledare, avdelningsledare och samfundsstyrelse. Förslaget kommer att tas upp under det digitala textbaserade unionsmötet den 11-20 juni.

Valberedningens ordförande Raafat Kamal, divisionsföreståndare, och viceordförande Marcel Roslin, har lämnat följande förslag till unionsmötet för verksamhetsperioden 2021–2025:

Ämbetsmän/samfundsledning

 • Missionsföreståndare: Robert ”Bobby” Sjölander
 • Missionssekreterare: Rainer Refsbäck
 • Ekonomichef: Terje Wollan Dahl

Avdelningsledare

 • Församlingslivsledare: Georg Filippou
 • Ungdomsavdelningen, 100 %: Anna Tegebo
 • Biträdande ungdomsledare, 100 %: Karolina Poland
 • Biträdande ungdomsledare, 50 %: Linda Schwartz
 • Biträdande ungdomsledare, scout, 50 %: Peter Gille

Övriga avdelningsledare utses av samfundsstyrelsen.

Samfundsstyrelsen

 • Ordförande/missionsföreståndare: Robert ”Bobby” Sjölander
 • Vice ordförande: Ingalill Gimbler Berglund, Jönköping
 • Missionssekreterare: Rainer Refsbäck
 • Ekonomichef: Terje Wollan Dahl
 • Ungdomsledare: Anna Tegebo
 • Församlingslivsledare: Georg Filippou
 • Pastorsrepresentant: Karin Wieczorek
 • Styrelseledamot: Cecilia Blomstedt, Örebro
 • Styrelseledamot: Azhar Daoud, Göteborg
 • Styrelseledamot: Åsa Berglund Einarsson, Slussfors
 • Styrelseledamot: Johanna Klahr, Stockholm
 • Styrelseledamot: Mihael Laketa, Borås
 • Styrelseledamot: Helena Lustig, Borlänge
 • Styrelseledamot: Stefan Majholm, Nyhyttan
 • Styrelseledamot: Sofia Millares, Ekebyholm
 • Styrelseledamot: Daniel Rodriguez Ortega, Norrköping
 • Styrelseledamot: Sveneric Roslin, Borås
 • Styrelseledamot, ersättare 1: Dennis Book, Örebro
 • Styrelseledamot, ersättare 2: Mikaela Lillbäck, Umeå
 • Styrelseledamot, ersättare 3: Henrik Schwartz, Borås Cafékyrka
 • Styrelseledamot, ersättare 4: Saralie Bognandi, Stockholm
 • Pastorsrepresentant, ersättare 1:  Anette Frank
 • Pastorsrepresentant, ersättare 2:  Jonathan Karlsson

Revisorer

 • Redovisningsfirma: Revideco AB; Erik Emilsson
 • Lekmannarevisor: Anneli Berglund
 • Lekmannarevisor, ersättare: Eva-Charlotte Slawinski Roslin

Återremissyrkanden i det digitala unionsmötet

En notering till delegaterna som har rätt att yttra sig och rösta under unionsmötet: Observera att ordningen för eventuellt yrkande på återremiss på valberedningens förslag kommer att vara annorlunda under det textbaserade unionsmötet. Mer information om detta finns beslutsunderlaget som publiceras på adventist.se/unionsmotet2021.