Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Uppföljning av unionsmötet 2013

Hur går det med alla beslut som fattades under unionsmötet 2013? Nedan finner du ett dokument som visar på hur beslut har verkställts och vilka som ännu pågår.