Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Unionsmötet blir digitalt och textbaserat
Dela

Unionsmötet blir digitalt och textbaserat

Samfundsstyrelsen beslutade den 14 mars att unionsmötet som redan för över ett år sedan beslutades börja den 11 juni blir digitalt och textbaserat. Detta på grund av att pandemirestriktionerna med all säkerhet inte kommer att ha lättats så mycket att det går att genomföra ett fysiskt unionsmöte.

Samfundsstyrelsen övervägde mellan en videokonferenslösning och en textbaserad och landade i att ett textbaserat unionsmöte kommer att bli det bästa och enklaste för de allra flesta delegaterna och för samfundet som arrangör. Det system som kommer att användas har utvecklats av föreningen VoteIT och använts i över 10 års tid av folkrörelser och organisationer i Sverige. Systemet följer svenska mötestraditioner, är enkelt att använda och kräver inte särskilt stora digitala förkunskaper.

Andra kristna trossamfund med årliga stämmor har redan hunnit pröva på att mötas digitalt. Missionssekreteraren Rainer Refsbäck deltog som observatör i Equmeniakyrkans kyrkokonferens i september 2020 som genomfördes med hjälp av VoteIT. Det fungerade mycket bra för de ca 700 ombuden. Erfarenheten visar att det digitala mötet fungerat för alla åldrar. Eventuella problem har inte berott på den digitala tekniken, utan på ovana att delta i demokratiska möten. Equmeniakyrkan planerar redan för sin andra kyrkostämma med VoteIT i september.

Fördelar överväger nackdelar

Det som är fördelen med textbaserat unionsmöte är att deltagarna inte blir så beroende av att tekniken eller uppkopplingen fungerar hela tiden - något som är ett större bekymmer i videokonferenser. Ingen kamera eller mikrofon behövs. En dator eller läsplatta är bäst, men mötet fungerar även med en smart telefon. Om uppkopplingen är instabil är det inga problem. Det textbaserade mötet pågår inte i direktsändning, så om man får problem så hinner man få hjälp att delta i mötet utan att missa något. Den som inte kan ta ledigt från jobbet kan ändå delta, eftersom man bara behöver logga in i mötet en eller några gånger om dagen beroende på hur engagerad man är i olika ärenden. Men en gång om dagen behöver man åtminstone logga in för att delta i omröstningarna. Ett textbaserat möte blir också lättare att hantera och mindre stressigt än en videokonferens även för presidiet och övriga som ska se till att mötet fungerar för alla.

Nackdelarna är inte många. Den främsta är kanske att man inte "träffas" och ser varandra och kan pratas vid. En annan att mötet måste bli lite längre än vanligt, eftersom mötet organiseras efter ett tidsschema så att man inte missar förhandlingar och omröstningar. Samfundsstyrelsen beslutade därför att unionsmötet kommer att avslutas vid lunchtid söndagen den 20 juni. Men detta är ju inget stort problem eftersom ingen kommer att behöva sitta framför datorn hela dagen.

Dock kommer det att bli tillfällen att mötas i videokonferens, men då mer frivilligt. Frågestunder med samfundsledningen och revisorerna kommer att erbjudas. Dessa spelas in och görs tillgänliga för dem som inte kunde vara med. Vi överväger även att erbjuda dagliga tillfällen att mötas på ett "kyrktorg" (också videokonferens) där frågor från mötet kan diskuteras eller bara för social gemenskap.

Andlig inramning

Förhandlingsdagarna kommer att ramas in av andliga möten och böneaktiviteter. Morgonandakterna kan delegater och besökare se när det passar dem under hela dagen. Kvällsmöten kommer att streamas i direktsändning med sång och musik och sedan finnas tillgängliga att se på i efterhand. Unionsmötet kommer både att inledas och avslutas med en sabbatshögtid och det planeras även för spännande kvällsprogram för sabbaterna. Men mer om detta kommer senare!

Alla ska kunna följa med

Även om unionsmötet blir digitalt och textbaserat, så ska alla som vill fortfarande kunna följa med i debatter och de beslut som fattas. De som inte är delegater kan redan nu göra en intresseanmälan till unionsmotet@adventist.se (ange namn och församling eller organisation du representerar). Senare kommer en inbjudan från VoteIT att skickas via e-post så att du som besökare ska kunna logga in i mötet och följa debatten och omröstningarna. Som besökare kan du på samma sätt även observera videokonferensmötena.

Du som är anmäld som delegat eller ersättare kommer att få en inbjudan via VoteIT att registrera dig så snart vi har systemet uppe och det finns en mötesskola (demo) att börja leka och träna i. Vi kommer att återkomma med mer information när vi närmar oss 11 juni.

Rainer Refsbäck, missionssekreterare