Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Aktuellt

Dela

Ungersk adventistprofessor fick Wallenbergpris

Den ungerska Raoul Wallenbergföreningen tilldelade Imre Tokics, lärare vid Adventistsamfundets högskola i Ungern, årets pris på Wallenbergdagen, 17 januari.

Imre Tokics, lärare och ledare för avdelningen för studier i Gamla testamentet vid Adventistsamfundets teologiska högskola i Ungern, mottog det ungerska Raoul Wallenberg-priset för sitt enastående bidrag till minoriteters välbefinnande genom sitt arbete som adventistpastor och teologilärare, särskilt i sammanhanget av något som kallas adventist-judisk vänskapstjänst.

Under motiveringen framhölls att Tokics har gjort föredömliga insatser som mediepersonlighet, genom att arbeta med radio och TV för att ge information och främja förståelse. Dessutom har han spelat en avgörande roll som organisatör av många konferenser, vilket har främjat dialog och samarbete mellan olika grupper i samhället. Som en hängiven lärare har han fokuserat på att utbilda den yngre generationen och ingjuta en djup respekt för minoriteter i dem. Tokics var en av sju pristagare detta år.

József Sebes, ordförande för Raoul Wallenbergföreningen, delade ut utmärkelserna och presenterade en bok med porträtt av pristagarna genom åren, där nu sju nya namn tillkommit i år.

Andor Grósz, ordförande för den judiska centralrådet i Ungern, i vars lokaler prisceremonin hölls, delade med sig av sina personliga minnen och påminde om kommunisttiden och uttryckte sin förhoppning om att det aldrig mer kommer att finnas ett behov av ett uppdrag som det som Raoul Wallenberg genomförde.

Raoul Wallenberg-priset instiftades av Raoul Wallenbergföreningen i Ungern och delades i år ut för sextonde gången. Dess syfte är att tjäna som ett etiskt riktmärke i Ungerns sociala och politiska liv. Priset delas ut till personer som genom sitt enastående och uppoffrande arbete och humana samhällsbeteende är en förebild för sina medmänniskor, särskilt de som lever i minoritetssamhällen och de som utsätts för diskriminering. Raoul Wallenberg var en svensk diplomat som räddade tiotusentals judar i Budapest under andra världskriget. Som Sveriges särskilda sändebud utfärdade han skyddspass och skyddade judar i byggnader som betecknades som svenskt territorium. Wallenbergs modiga handlingar, där han riskerade sitt liv för att rädda andra, fick stor betydelse under en mörk period i historien.

Ungerska Raoul Wallenbergföreningens pris ska inte förväxlas med andra pris eller utmärkelser som bär samma namn, exempelvis Europarådets Raoul Wallenbergpris.

Tamás Ócsai missionssekreterare för Adventistsamfundet i Ungern/Rainer Refsbäck