Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Annons

Trostebacken till salu
Dela

Trostebacken till salu

Stiftelsen Adventistsamfundets ungdomsgårdar beslutade tidigare i höstas att sälja Undersåkers semesterby Trostebacken. Nu ligger den fantastiska platsen ute till försäljning.

Adventistsamfundet ärvde fastigheten i slutet av 1960-talet då många ungdomar besökte platsen som ligger ett par mil söder om Åre. Där började man arrangera läger av olika slag som lockade många. I början av 1970-talet hade ett antal stugor byggts i semesterbyn och huvudbyggnaden rymde både kök, matsal och sällskapsrum. Trostebacken var under 1970-talet och ett par årtionden framåt en mycket välbesökt anläggning bland adventister. Uthyrningen av stugorna gav inkomster. Under senare decennier har det hållits bl.a. hälsoveckor, seniorläger och några äventyrsläger på Trostebacken, som tyvärr blivit allt mindre besökta. Olika driftsformer har prövats under åren, men anläggningen har inte kommit till tillräcklig stor användning för att försvara kostnaderna för förvaltning och upprustning. Det bor inte heller adventister med kraft och förmåga på tillräckligt nära avstånd som ideellt kan sköta om fastigheterna i den utsträckning som krävs i fjällklimatet. Fastigheten kräver närmast daglig tillsyn stora delar av året.

Sommaren 2018 fick samfundet ett bud på att sälja anläggning till en entreprenör i bygden. Samfundsstyrelsen och stiftelsen tog upp frågan och samfundsstyrelsen rekommenderade att inte sälja just då. Det fanns hopp och drömmar om att det skulle finnas intresse att behålla anläggningen inom samfundet. Värderingen som gjordes då var också mycket lägre än den är nu. Istället beslutades att anläggningen skulle utarrenderas till någon samfundsmedlem under tre års tid till att börja med. Så blev det också, men pandemin har begränsat möjligheten att hyra ut och använda anläggningen så att ekonomin går runt, som det var tänkt.

På Stiftelsens förfrågan har samfundsstyrelsen i september rekommenderat att anläggningen säljs så snart arrendatorn lämnat, eftersom det då inte längre finns någon som kan ta hand om fastigheten.

Nu ligger Trostebacken till försäljning här!

Behållningen av försäljningen tillfaller Stiftelsen Adventistsamfundets ungdomsgårdar som också förvaltar Västerängs lägergård vid Vättern. Det blir ett välbehövligt tillskott för att kunna göra nödvändiga investeringar på Västeräng som används mycket flitigt under hela sommarhalvåret.

Rainer Refsbäck missionssekreterare