Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Stegvis återgång till kortare avstånd (uppdaterad 20210812)
Dela

Stegvis återgång till kortare avstånd (uppdaterad 20210812)

Från 15 juni kan upp till 300 personer samlas till gudstjänst inomhus med anvisade sittplatser (50 utan anvisade platser).

Maxantalet 300 deltagare i gudstjänst inomhus om anvisade sittplatser beror också på hur stor lokalen är. Den andra reglen man måste ta hänsyn till är att sällskap (max 8 personer) ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Är lokalen för liten för att kunna garantera detta för 300 personer, så måste maxantalet minskas därefter. Dock är lägsta maxantalet 8 personer oavsett storlek på lokalen.[3]

Det man fortfarande bör ta hänsyn till om man tänker sig sjunga tillsammans i gudstjänsten så ökar smittrisken mer och avståndet bör ökas till 2 meter mellan sällskapen.[4]

Det råder också regionala skillnader för när regeringens anpassningar kan införas. I flera regioner råder undantag beroende på smittläget i regionen.

Att tänka på i församlingen

De lättade restriktionerna innebär många utmaningar, det är lätt att tänka att nu är det över och att man slarvar med att det fortfarande gäller att hålla avstånd och visa hänsyn.

När det gäller anvisade sittplatser, så är det viktigt i församlingen att upprätthålla detta under hela mötestiden och inte bara i inledningen. I pauser och vid in- och utgång i kyrkans lokaler bör man se till att det inte uppstår trängsel eller samlingar inomhus. Utomhus råder större frihet att umgås. Se till att besökare/medlemmar går in och ut från kyrksal eller andra utrymmen på ett ordnat och säker sätt.

Karolina Poland, barnledare, vill uppmuntra församlingarna att särskilt tänka på barnen nu när vi kan samlas i lite större omfattning. Hon ger en del råd i pdf-dokumentet längst ner i texten här.

Framöver

Under augusti har smittspridningen börjat öka i Sverige igen. Regeringen beslutade den 12 augusti att avvakta med besked om ytterligare lättnader i restriktionerna fram till september.

Läs mer i detalj om anpassningar och beräknade tidpunkter för när ytterligare lättnader kommer på krisinformation.se.

Anpassningarna innebär att vi kan börja starta upp verksamhet i våra församlingar, men vi behöver göra det förståndigt och med hänsyn.

Rainer Refsbäck, missionssekreterare