Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Riksarrangemang

Dela

SAMS årsmöte m körövning

Örebro

11 mar 2012

SAMS är en musikförening för adventister i Sverige.

SAMS har sitt årsmöte den 11 mars 2012 kl 11:00 i Örebro Adventkyrka.
Efter årsmötet (ca kl 13) har vi körövning.

Kom och var med

SAMS bjuder på lunch – gratis för dig som är med på årsmötet.
Anmälan görs helst via e-post till Cecilia Blomstedt (cecilia-blomstedt@telia.com) eller per telefon 019-33 00 67 senast en vecka innan årsmötet.

Välkommen!