Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Riksarrangemang

Dela

Rikskollekt: Julgåvan

Den 20 december tas Julgåvan 2014 upp i Adventkyrkor i Sverige. Den gåvan bidrar till att stoppa ebolaepidemin i Liberia där ADRA är verksamt.

20 dec 2014

Om du skulle besöka Liberia idag och tog dig ut till ett av landets fattiga områden skulle du känna hur rädslan pulserade mot dig. Du skulle se oron i människors blickar. Och om du frågade dem vad som gjort dem så rädda skulle de svara att de inte vet om de kommer att vara vid liv om två veckor.

Döden som smyger bland dem bär namnet ebola.

Så kan du hjälpa

• Du kan ge din gåva i din församling sabbaten den 20 december.
• Du kan ge en gåva via ADRA Sveriges 90-konto – pg 90 07 21-2, bg 900-7212. Skriv Julgåvan på inbetalningen.
• Du kan ge ett Julogram. Då ger du två gåvor på samma gång. En till den som får Julogrammet och en till den som får hjälp tack vare ditt Julogram. Se www.adra.se.

När jag skriver detta i november har över 14 000 människor smittats av ebola i Västafrika. Ca 5 000 har dött. När du läser artikeln har siffran stigit med flera tusen.

I Liberia har sjukdomen gjort att samhället delvis håller på att lösas upp. Förtroendet för myndigheterna har sjunkit, eftersom människor upplever att myndigheternas kamp mot ebola består av mycket prat och lite handling. Bristen på tillit gör att många inte söker vård när de blir sjuka. Istället vårdas de i sina hem, och då är risken stor att smittan sprids till hela samhället.

ADRA snabbt på plats

Omedelbart efter utbrottet började ADRA Liberia hjälpa de drabbade. Sedan den 10 juli i år har ADRA försett personalen vid ett sjukhus med skyddsutrustning som t.ex. andningsmasker, gummihandskar, skyddskläder och desinfektionsmedel. ADRA Liberia har också bedrivit en informationskampanj för att göra människor medvetna om riskerna och hålla tillbaka sjukdomsspridningen. Detta har räddat många liv.

I november i år startade ADRA en mycket stor insats i Liberia. En lång rad ADRA-organisationer samarbetar för att hjälpa människor som drabbats och förhindra att sjukdomen sprider sig till nya offer.

Hjälper barn och familjer

ADRA förser minst åtta ebolakliniker med skyddsutrustning så att de kan rädda livet på människor som har insjuknat i ebola.

Men det är minst lika viktigt att förhindra att sjukdomen sprider sig. I landets fattiga samhällen finns det många som inte förstår vad sjukdomen är. De tror ofta att den orsakas av att deras förfäder är arga på dem. ADRA hjälper dem nu att förstå hur sjukdomen sprids och vad man ska göra om man har blivit smittad. ADRA lär dem också hur de kan förhindra att smittan sprids vidare till andra i samhället.

Sjukdomen har drabbat många som är i aktiv ålder. När de dör blir deras barn lämnade ensamma. De tvingas försöka överleva på den lilla mat som de själva kan få tag på. ADRA förser nu barn med mat tills de har hittat släktingar som är villiga att ta hand om dem.

ADRA Sverige har lovat att bidra med 150 000 kronor till ADRA Liberias arbete för att stoppa smittspridningen. Om det kommer in mer pengar kommer de att användas till andra liknande ändamål.

Människor som förlorar sin make, maka eller sina barn blir traumatiserade och vet ofta inte vad de ska ta sig till. ADRA ger därför psykosocialt stöd till dem så att de kan börja bygga upp livet på nytt.

Du kan rädda liv

Du och jag håller alla de här människornas framtid i vår hand. Du kan vara med och ge mat till barn som har förlorat sina föräldrar. Din gåva kan minska smittspridningen och rädda liv. Du kan ge stöd till människor som förlorat sin man, sin hustru, sina barn och som inte vet hur de ska orka leva vidare.
Därför vädjar jag till Dig den här julen: Ge en riklig gåva till ADRA:s kamp mot ebola. Var med och rädda liv!

Carsten Berglund är direktor för ADRA Sverige