Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Riksarrangemang

Dela

Rikskollekt: Evangelisation i Sverige & Svenska Bibelsällskapet

Lördagen den 22 januari går rikskollekten till evangelisation och Svenska Bibelsällskapet.

22 jan 2011

Årets första rikskollekt ägnas det viktigaste uppdrag vi har: att sprida evangelium om Jesus och Guds Ord. Hälften av kollekten går till något evangelisationsprojekt i Sverige och i år tillfaller kollekten bibelbrevskolan Hoppets Röst. Den 22 januari är också Bibelbrevskolans Dag.

Den andra hälften av kollekten tillägnas Svenska Bibelsällskapet där Adventistsamfundet finns med som medlem. Svenska Bibelsällskapets målsättning är att göra Bibeln känd och använd och är en ekumenisk organisation som grundades 1815 som kyrkornas gemensamma plattform för bibelarbete i Sverige och i andra länder.

Rainer Refsbäck