Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Riksarrangemang

Dela

Rikskollekt: Böneveckans rikskollekt

Sista sabbaten i Böneveckan tas en kollekt upp för Global Mission.

8 nov 2014

Sedan 1990 har Böneveckans rikskollekt gjort det möjligt för Global Missions-pionjärer att grunda fler än 13 000 församlingar i tidigare onådda regioner i världen.

Adventistsamfundet har en närvaro i nästan 200 länder i världen och är ett av de snabbast växande kristna kyrkosamfunden. Men det finns fortfarande mycket att göra.

Global Mission är Adventistsamfundets utsträckta arm i världen och använder sig av en helhetssyn när det gäller att nå människor. Pionjärerna arbetar inom sina egna kulturer, förstår sina egna samhällen och talar det lokala språket. De hjälper ofta till med människors grundläggande behov som mat, vatten, skydd, hälsovård, utbildning och delar ut Biblar.

Ditt stöd gör det möjligt för dessa arbetare vid frontlinjen att erbjuda hopp och tro för dem som lever i oro och rädsla. Varje krona gör en stor skillnad för någon man, kvinna eller barn någonstans - någon som ännu väntar på att för höra om Jesus.