Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Rikskollekt

Dela

Rikskollekt: Adventist Mission

Adventist Mission är en avdelning i generalkonferensen som planerar och samordnar missionsinsatser i världen. (11 april internationellt.)

9 maj 2020

Internationell webbsida för Adventist Mission