Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Raafat Kamal vald

Kamal som efterträder Wiklander säger att han kommer att söka nya sätt att dela evangeliet i ett allt mer sekulariserat Europa.

Raafat Kamal, som under torsdagen valdes till ordförande för Adventistsamfundets Transeuropeiska division (TED), erkände att adventisterna står inför en enorm utmaning i 2000-talets Europa, men säger samtidigt att han tror att det finns nya sätt att dela budskapet om Jesus andra ankomst.

Kamal valdes av generalkonferensens styrelse, Adventistsamfundets högsta beslutande församling mellan generalförsamlingarna, att ersätta Bertil Wiklander som ledare för 23 länder stora regionen som omfattar Storbritannien, Nederländerna, Skandinavien och ett stråk av länder som sträcker sig från Finland till Cypern.

"Adventistsamfundet har ett unikt profetiskt budskap för människorna i Europa vid tidens slut", sade Kamal, med hänvisning till de tre änglarnas budskap om Jesus tillkommelse i Uppenbarelseboken 14.

"Jag är entusiastisk över de möjligheter som vi har inom räckhåll och ödmjuk inför det faktum att Gud använder oss för att utföra sitt uppdrag", sade han i en intervju. "Frågan för oss är hur Gud kommer att förvandla vår minoritetskyrka från att vara en fästning påverkad av det omgivande sekulära samhället till att vara en kraft som förändrar samhället."

Raafat Kamal, som har tjänat som divisionens fältsekreterare och Bertil Wiklanders assistent under de senaste sju åren, säger att ett andligt förfall tillsammans med växande materialismen är en utmaning för Adventistsamfundet.

"Europa är, kanske för första gången på 1000 år, nu ett missionsfält", sade han.

Att den kontinent som födde den protestantiska reformationen år 1517 nu är ett missionsfält får stora konsekvenser för adventister, sade han.

En försvårande faktor är att adventister utgör endast ca 0,01 procent av de 200 miljoner människor som lever i divisionens territorium, eller en adventist för var 2385:e europe, säger han.

Adventistsamfundets världsledare Ted N. C. Wilson säger att nya metoder behövdes för att göra människor mottagliga för den kristna tron och att finna metoder som nått deras hjärtan.

"Vi kommer att be för att den nya ledaren kommer att öka fokus på dessa mycket viktiga eviga mål som är så värdefulla för Sjundedags Adventistsamfundet", sade han i en intervju under en hälsokonferens i Genève, Schweiz.

Wilson och de övriga medlemmarna i generalkonferensstyrelsen röstade på Kamal som förslag till ledare vid ett slutet möte i anslutning till hälsokonferensen.

Wilson noterade att en skulptur av de tre änglarna dekorerar en yttervägg på TED:s huvudkontor i St Albans, England.

"Dessa tre änglar har varit där i årtionden, men de är inte föråldrade, de är inte passé. De är mer relevant än någonsin", sade han.

Kamal nominerades av TED:s styrelse den 27 juni i St Albans högkvarter. Wilson, som deltog i mötet, sade att styrelsemedlemmarna hade gjort en lista över alla de egenskaperna de önskade i den nya divisionsledaren och sammanställde en lista med ett antal kandidater.

"Vi tog tid att be en hel del under mötet", sade han. "Flera olika ledamöter bad. Vi bad i tystnad. ... Sedan nominerade vi Raafat Kamal genom den första omröstningen och bad för honom."

Wiklander, som fyller 68 i september, har sagt att han avgår av personliga skäl och har nått fram till beslutet tillsammans med sin hustru.

"Jag har haft förmånen och glädjen att tjäna samfundet som divisionsledare i 19 år, vilket är en lång tid med tanke på mängden resor som krävs," sade han. "I Sverige går man i pension vid 65 år, och jag har passerat det."

Han sade att han såg fram emot att spendera mer tid med familjen, tjäna samfundet med bibelforskning och att söka Gud genom musik, konst och poesi.

"Jag kommer att vara öppen för att fortsätta tjäna samfundet så mycket jag kan och vid behov", sade han.

Raafat (uttalas: Rah-afat) Kamal, 50, är född i Libanon och har två grundexamina, i handel och teologi, samt fyra magisterexamina i systematisk teologi, ledarskap och kursplanering inom utbildningsväsendet, islamisk filosofi och teologi och företagsekonomi.

Innan han kom till TED år 2007, arbetade han i sju år som direktor för ADRA Storbritannien (2000-2005) och ADRA Transeuropa (2005-2007).

Han är gift med Heidi Kamal Kendel, född i Norge och legitimerad sjuksköterska, sedan 1987 och tillsammans har de två döttrar.

På frågan om vad som inspirerar honom, pekar Kamal på Klagovisorna 3:22, 23, som lyder: "Men Herrens nåd tar inte slut,
hans barmhärtighet upphör aldrig.
Varje morgon är den ny -
stor är din trofasthet."

"Jag inspireras av att känna och uppleva Guds trofasthet, kärlek, nåd och barmhärtighet på nytt varje morgon", sa han.

________________________________________

Frågor & svar: Bertil Wiklander, avgående ledare för TED:

F: Vilka var några av de största utmaningarna som du ställdes inför som ledare, och hur har du löst dem?

S: De största utmaningarna var att leda samfundet som helhet i mycket olika kulturella miljöer, att ta vår kallelse på allvar som förvaltar av Guds uppdrag, och att utveckla ledare.

Jag försökte ta itu med dessa utmaningar genom ett djupt personligt andaktsliv och att vara tillgänglig för de människor som behövde mig, att vara närvarande på fältet och sätta obeveklig betoning på mission och ledarskap i predikningar, andakter, föreläsningar och annan kommunikation. Jag har försökt vara ett meningsfullt personligt exempel på kristet ledarskap med fokus på lagarbete, skrivna strategiska planer som har integrerat unionernas arbete med divisionens tjänster, ett nyhetsbrev om ledarskap och otaliga seminarier och konsultationer.

Gud har välsignat oss mer än vad vi förtjänar. Jag har särskilt uppskattat att arbeta med utomordentliga ämbetspersoner och teamen i de olika avdelningarna. Jag kommer att sakna den underbara personalen på TED:s kontor.

F: Vilka råd skulle du ge till din efterträdare?

S: Jag tror inte att min efterträdare behöver mitt råd. Men om han bad om det, skulle jag säga: lita på Gud, fokusera på hans uppdrag för ändens tid, var dig själv, var tillgänglig och möt människorna och var en förebild på en Kristus-lik tjänst.

Frågor & svar: Raafat Kamal nyvald ledare för TED:

F: Vilka blir dina viktigaste prioriteringar som TED:s ledare?

S: Min första prioritet är att bygga vidare på min företrädare pastor Bertil Wiklanders goda arbete genom att genomföra de målen och handlingsplanerna i hans strategiska plan 2012-2015 som bär titeln "Att göra Gud känd i Europa". Med den heliga Andens kraft kommer vi att sträva efter att arbeta med vår divisions 1 170 kyrkor och församlingar, som består av 84 000 medlemmar, så att de uttryck för Kristus kropp i sina samhällen, både i gudstjänst och vittnande, kallade och utsända att göra Gud känd för mer än 200 miljoner människor.

F: Vad är divisionens största utmaning och hur tänker ni hantera den?

S: Europa är en utmanande kontinent för alla som vill sprida evangeliet. Det är en kontinent i andlig nedgång.

När vi tar oss an detta måste vi komma ihåg att alla vår församlingars verksamheter bör ha en biblisk grund, vara Kristuscentrerade, drivna av helig Ande, fokuserade på gemenskap, till Guds ära och till gagn för hans skapelse. På dessa principer är det min avsikt att för de närmaste månaderna att be, lyssna, samråda och drömma med medlemmarna medan vi strävar efter att förverkliga Guds vilja för vårt samfund i 2000-talets Europa.

Andrew McChesney / Adventist Review