Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Minnesord

Pastor och människovän till vila
Dela

Pastor och människovän till vila

Pastor Stig Sjölander, 89 år, somnade in i sitt hem i Osby på morgonen den 13 februari. Under sitt långa liv i Herrens tjänst fick han möjlighet att arbeta med många olika uppgifter förutom att vara församlingspastor.

Stig föddes den 24 november 1930 i Osby, in i det som skulle bli den stora adventistsläkten Sjölander med Ebba och Arthur som föräldrar. Han var näst äldst av 13 syskon, varav ytterligare tre bröder, Matts, Jerker och Roland följde i hans fotspår och arbetade som pastorer i Adventistsamfundet.

Stig gifte sig med Martha Nicklasson från Malmö i augusti 1955 och tillsammans fick de fyra barn: Kenneth, Marianne, Bobby och Niklas. Familjens liv kom att präglas av det svåra handikapp som äldste sonen Kenneth drabbades av efter att han som fyraåring fått en ovanlig hjärninflammation. Martha har skrivit om detta i boken Ett brutet rör och en tynande veke (2015). Sonens handikapp och rehabilitering gjorde att familjen kom i kontakt med och engagerade sig för många människor i utsatta situationer. Stig brann i många år under senare delen av livet för att hjälpa människor i Baltikum efter att Sovjetunionen släppt sitt grepp om regionen. Otaliga var de resor han gjorde med lastbilar fyllda med medicinsk och humanitär hjälp som överlämnades till Adventkyrkor och sjukhus som sedan kunde fördela den vidare till de som var mest behövande. Stig hade förmåga att engagera människor han kom i kontakt med för en god sak och Guds verk.

Stig reste upp från Skåne till Ekebyholmsskolan i Roslagen 1947 och gick både den fyraåriga realskolan och det tvååriga missionsseminariet där. Därefter bar det av österut till Finlandssvenska konferensen där han arbetade under två år som bibelarbetare och predikant. Han tog sin BA-examen i teologi vid Newbold College 1957 och placerades i Malmö. Bara ett år senare utsågs han till Skandinaviska Bokförlagets fältsekreterare för litteraturarbetet, en tjänst som han hade fram till 1966. Arbetet innebar bl.a. att han rekryterade och var arbetsledare för kolportörer över hela landet. På den här tiden fanns det mellan 10 och 20 åretruntarbetande kolportörer och 80–90 studentkolportörer från främst Europa under somrarna.

1966–69 arbetade Stig som husfar och lärare på Ekebyholmsskolan, därefter som pastor i Jönköping fram till 1974. Under åren i Jönköping hann familjen också med en sväng till USA där Stig tog sin MA-examen vid Andrews University 1970. Därefter fick Stig återigen använda sina ledaregenskaper som chef för Skandinaviska Bokförlaget i Gävle 1974–78 och försäljningschef för AB Svenska Nutana på Ekebyholm 1978–81. Innan Stig gick i pension 1994 hann han också med att vara pastor och kaplan på Nyhyttan i närmare sju år och pastor i Norrköping och Linköping i nästan åtta år. Därefter återvände Stig och Martha till Stigs barndomshem i Osby, i norra Skåne där han fortsatte leda den lilla adventistförsamlingen fram till för något år sedan.

Stig sörjs närmast av hustrun Martha, barnen Kenneth, Marianne, Bobby och Niklas med familjer.

Begravningen kommer att ske i Osby kyrka den 10 mars kl 13.00. Anmälan till deltagande i minnesstunden efteråt görs till Tomas Petterssons begravningsbyrå (tel 0476-13368).
Önskar du ge en gåva till Stigs minne ser familjen gärna att du ger till ADRA Sveriges minnesfond, ett arbete som låg Stig varmt om hjärtat.

Rainer Refsbäck missionssekreterare