Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Lokalarrangemang

Påskläger i Slussfors
Dela

Påskläger i Slussfors

En av vårens höjdpunkter för dig som vill uppleva snö, vackra fjäll, skoterturer, andlig gemenskap och mycket mer.

5 apr 2023 - 11 apr 2023

INFORMATION I ENGLISH FURTHER DOWN

Nu är det äntligen dags att anmäla sig till årets påskläger i Slussfors! Det kommer att bjudas på alltifrån skoterturer, skidåkning, fantastisk fjällutsikt och roliga snöaktiviteter till god mat, härlig gemenskap, upplyftande musik och andlig styrka!

Datum: Onsdag kväll 5/4 till tisdag morgon 11/4
Plats: Slussfors
Talare: Kornelius Novak
Boende: Slussfors skolas gympasal på madrasser (faciliteter: BASTU!)
Mat: God vegetarisk mat! 🙂
Sista anmälningsdag: söndag 26/3
Bilder, filmer och övrig info: Påskläger 2023 | Facebook

Talare och tema
Kornelius är gift med Christina och de bor med sina två söner i Gafsele en liten bit utanför Åsele. Han har vid sidan om sin verksamhet som pastor och ungdomsledare också grundat den kristna motorcykelklubben ”Holy Riders” i Tyskland och dessutom gjort missionsarbete i de övriga motorcykelklubbarna i Europa. Han brinner även för att förebygga drogmissbruk. Han är en inspirerande talare som har upplevt mycket tillsammans med Gud. Han har ofta många spännande historier från verkligheten där Gud griper in och gör fantastiska saker.

Pris
Standardpris: 1700 kr
Första-gången-rabatt: 400 kr
Egen-skoter-rabatt: 300 kr
Barn 0–5 år: Gratis
Barn 6–12 år: 300 kr
Hyra slalomskidor och pjäxor: 100 kr/dag, 200 kr för hela lägret.

Första-gången-rabatt
Vi har rabatt för de som kommer till lägret för första gången och även för dig som bjuder med en första-gången-deltagare. Ni får båda 400 kr rabatt.

Åldersgräns
Rekommenderad åldersgräns är 16 år då aktiviteterna är anpassade för något äldre ungdomar. Alla under 16 år bör ha med sig någon över 18 år som ansvarig. 

Anmälan
Anmäl dig här. Inbetalningen ska göras på bankgiro 629-6016 och märkas med ”Påsk” ”två bokstäver ur ditt förnamn” ”två bokstäver ur ditt efternamn”. Heter man till exempel Karl Johansson så skriver man i meddelandefältet ”PåskKaJo”. Observera att anmälan blir giltig först när betalningen är gjord (undantag för detta görs för personer från andra länder än Sverige – de kan betala med kort på plats).

Frågor
Har du frågor är det bara att skicka ett meddelande till oss på Facebook. Du kan också kontakta Victor Rocha: 004673-763 28 37 eller Nadine Dekkerhus: 004740-33 11 36.

Schema
För dig som är nyfiken på hur påsklägerveckan kommer att se ut finns årets schemat att ladda ner längst ner på sidan.

VANLIGA FRÅGOR

Hur bor jag?
De flesta sover i en skola, men det finns även möjlighet att bo i kyrkan om man har speciella skäl.

Finns det bankomat i Slussfors?
Nej, men under lägret finns det möjlighet att betala lägeravgiften med kort.

Finns det mataffär och bensinmack i Slussfors?
Jajamensan!

Vad behöver jag ta med mig?

 • Varma kläder för skoterturerna. (Vi rekommenderar minst tre lager på både över- och underkropp och ordentliga skor! Inga gympaskor eller liknande).
 • Sovsäck, liggunderlag, kudde
 • Matlåda, termos
 • Skidor eller snowboard och hjälm
 • Bibel
 • Badkläder kan eventuellt vara bra att ha

Får man komma om man är under 16 år?
Ja, om du följer med en över 18 år som är villig att stå som ansvarig för dig.

Vad bjuds det på för mat?
Kockarna under lägret bjuder på god vegetarisk mat.

Hur reser man till Slussfors?
Bil: Fyll bilen med alla dina trevligaste vänner. Starta road trippen med att starta bilen, trycka in Slussfors på GPS:en och räkna med en hel dag i bil. Säkra resan med bra musik och en del gott att äta!

El-bil: Det finns laddstationer hela vägen från Oslo eller Stockholm till Slussfors. Det är laddstation i Slussfors. Om man kommer norr ifrån måste man nästan kolla upp det själv. Vet inte om någon som har testat.

Flyg: Närmaste flygplatserna är Hemavan och Vilhelmina 1–2h från Slussfors. Där kan det vara möjligt att bli hämtad om man tar kontakt i god tid. Man kan också flyga till Umeå och sedan ta buss sista biten. (Finns också andra möjligheter men detta är bara några exempel för att hjälpa er igång med sökandet av biljetter).

Tåg/buss: Åka med Y-buss eller Flixbuss till Umeå sedan hitta biljett med Länstrafiken Västerbotten vidare till Slussfors.

 

Information in English

Now it's finally time to register for this year's Easter camp in Slussfors! The program is filled with exciting things such as snowmobile rides, skiing, fantastic mountain views, fun snow activities, good food, great fellowship, uplifting music and spiritual blessings.

Date: Wednesday evening 5/4 to Tuesday morning 11/4
Place: Slussfors
Speaker: Kornelius Novak
Accommodation: Slussfors school's sports hall, mattresses are available. (Facilities: Sauna!)
Food: Good vegetarian food! 🙂
Registration deadline: Sunday 26/3
Pictures, films and other info: Påskläger 2023 | Facebook

Speaker
Kornelius is married to Christina and they live with their children in Gafsele near Åsele, which is relatively close to Slussfors. Besides being a pastor and a youth leader, Kornelius is also the founder of a Christian motorcycle club, knows as " Holy Riders " in Germany. He has travelled around Europe with Holy Riders, sharing his faith with other people. Additionally, Kornelius has a passion to work with drug preventive programs. He is an inspirational speaker who has a vivid relationship with God. Kornelius has many exciting stories where God clearly helped him through, which has changed his and other people’s lives.

Prices
Standard price: SEK 1,700
First-time-discount: SEK 400
Own-scooter-discount: SEK 300
Children 0-5 years: Free
Children 6-12 years: SEK 300
Rent slalom skis and boots: SEK 100/day, SEK 200 for the whole camp.

First-time-discount
We have a discount for those who come to the camp for the first time and also for you who invite a first-time participant. You both get a SEK 400 discount.

Age limit
Recommended age limit is 16 years as the activities are planned for older youth. Participants under 16 should be accompanied during the activities by someone over 18.

Registration
Register here. The payment must be made to bank giro 629-6016 and marked with "Easter" "two letters from your first name" "two letters from your last name". For example, if your name is Karl Johansson, you write " EasterKaJo " in the message field. Please note that the registration only becomes valid when the payment has been made (exceptions to this are made for people from countries other than Sweden – they can pay by card on site)

Questions
If you have questions, just send a message to us on Facebook. You can also contact Victor Rocha: 004673-763 28 37 or Nadine Dekkerhus: 004740-33 11 36.

Example schedule
For those of you who are curious to know what a traditional Easter camp week looks like, here is an example. At the bottom of the page you can find last year’s schedule in Swedish (this year's schedule is not yet ready).

Common questions

Where will I sleep?
Most people sleep in a school, but there is also the possibility of staying in the church if you have special reasons.

Is there an ATM in Slussfors?
No, but during the camp it is possible to pay by card.

Is there a grocery store and gas station in Slussfors?
Yes, there is ;) !

What do I need to bring?

 • Warm clothes for the scooter tours. (We recommend at least three layers on both upper and lower body and proper shoes! No sneakers or something similar.)
 • Sleeping bag, sleeping mat, pillow
 • Lunch box, thermos
 • Skis and/or snowboard and helmet
 • Bible
 • Swimwear can possibly be good to have

Can you come if you are under 16?
Yes, if you are accompanied by someone over the age of 18 who is willing to be responsible for you.

What kind of food is offered?
The chefs during the camp offer good vegetarian food.

How do you travel to Slussfors?
Car: Fill the car with all your nicest friends. Start the road trip by starting the car, type Slussfors on the GPS and count on a whole day by car. Secure the trip with good music and some good food!

Electric car: There are charging stations all the way from Oslo or Stockholm to Slussfors. There is a charging station in Slussfors. If you come from the north make sure to check the availability of charging stations on your route.

Flight: The nearest airports are Hemavan and Vilhelmina 1–2h from Slussfors. It may be possible to be picked up at the airport if you contact us in advance. You can also fly to Umeå and take a bus straight to Slussfors (check www.sj.se). There are also other possibilities but these are just a few to help you get started with your search.

Train/bus: It depends where you’re coming from. Travelling from the South the easiest way is to go by train to Umeå and then take a bus to Slussfors. Tickets available at:

www.sj.se

www.tabussen.nu