Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Kalender

Orange vår - 25 april
Dela

Orange vår - 25 april

Utsätter jag någon för våld?

24 apr 2021 - 26 apr 2021

 

Utsätter jag någon för våld?

Har du ställt denna fråga till dig själv någon gång? Det är en extremt jobbig fråga som man knappast VILL besvara med ”Ja”. Och ändå är det en befogad fråga. I den här världen är synden och kampen mot synden en del av vårt liv. Många av oss känner igen sig i Paulus ord i Romarbrevet 7:19 ”Det goda jag vill göra förblir ogjort, och det onda jag inte vill göra, det gör jag i alla fall.”

Var går gränsen mellan att inte alltid kunna vara den partnern eller föräldern som man vill vara, att ibland tappa konceptet och göra och säga saker som man sedan ångrar och ber om förlåtelse för – och att utsätta någon för våld?

Våld i nära relationer handlar alltid om makt och manipulation. Det är INTE den gången som du trött efter jobbet och efter att du har upprepat dig 79 gånger hotar dina barn att ni inte går till djurparken imorgon om de inte plockar undan leksakerna från vardagsrumsgolvet nu. Det är inte heller den gången du blev så besviken på din partner att du teg dig igenom en bilresa. Om du däremot systematiskt använder hot, bestraffningar, kränkningar eller fysiskt eller sexuellt våld för att utöva makt över en annan människa, då är det våld – och då behöver du söka hjälp!

Per Isdal definierar våld så här: ”Våld är varje handling som får någon att göra något mot sin vilja, eller avstå från att göra något som man vill, genom att skada, smärta, skrämma eller kränka personen.” (citat från ”Meningen med våld”, Gothia förlag, Stockholm 2001)

Våld är den diametrala motsatsen till kärleken som Gud vill ska prägla våra relationer, du vet, den som är tålmodig och mild, inte avundsjuk, skrytsam eller högmodig. Den som inte är oförskämd eller självisk, den som inte ilsknar till eller är långsint. Kärleken som inte gläds över någon orätt utan finner sin glädje i sanningen, som inte ger upp, som tror allt, hoppas allt och uthärdar allt. (Fritt efter 1 Kor 13)

Därför är skammen så stor. Våld bryter inte bara ner offret utan också förövaren. Våld skapar ett avstånd till Gud. Men precis som Gud ropade efter Adam – så ropar han också efter dig! Det krävs mod att kliva fram, du kanske känner dig lika naken och hjälplös som Adam och vill inte att någon ska se sanningen. Att du slår, att du hotar, att du kränker. Men det finns hjälp att få. Sluta slå! Idag! Prata med någon du har förtroende för. Eller vill du hellre prata med någon du inte känner och där du kan vara anonym? Ring 020 555 666 (valjattsluta.se)

Vi värnar om våra barn

Adventistsamfundet vill på alla sätt motverka att det sker övergrepp på barn och unga i samhället men också i våra sammanhang i kyrkan. Under "Orange vår" kommer det finnas berättelser för barnen på HopeChannel - Lyssna - Barn.

Orange vår är en del av Adventistsamfundets EndItNow-kampanj mot våld i nära relationer och ett samarbete mellan Women’s Ministries, ADRA, ungdomsavdelningen och medieavdelningen.

www.adventist.se/orange