Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Nyheter

Nytt spännande kvartal
Dela

Nytt spännande kvartal

Adventistsamfundets tema för bibelstudier det andra kvartalet 2023 är det budskap som förmedlas av de tre änglarna i Uppenbarelseboken 14. Ett budskap som format adventrörelsern.

Med tanke på att det är ett så "välkänt" tema bland adventister, så vill vi presentera en rad olika material som kan användas för att hitta nya och bibliska vinklar på det. En del av dessa finns redan nu tillgängliga att ladda ner eller använda sig av. En är på väg.

På väg: Kärleken gör motstånd

Patrick Johnsons bok Kärleken gör motstånd är en bok som vi är mycket glada för att kunna erbjuda. Dock har det blivit lite förseningar på vägen. Men vi hoppas att boken ska finnas på plats så vi kan skicka ut den till dig som beställer den under första eller andra veckan av april. Så håll utkik på denna sida om du vill få länken till Skandinaviska Bokförlaget när den väl finns upplagd i butiken!

På plats

Under tiden du väntar så kan du alltid titta på de tre predikningar på Ekebyholm som Patrick Johnson höll i februari 2020 och som blev lite av en grund för boken. Men i boken utvecklar han tankarna ytterligare och går mer på djupet kring vad de tre ängarnas budskap kan betyda för vårt sekulariserade hörn av jorden.

Bibelstudium för sabbatsskolanGeneralkonferensens globala bibelstudium om de tre änglarnas budskap kan du ladda ner här!

Bibelsamtal: Det skandinaviska komplementet presenterar samma tema med med andra vinklar och med en annan studiemetod för mindre grupper.
 

Rainer Refsbäck