Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Nybörjarna

Nybörjarna

Nybörjarna är för barn i åldern 0-3 år

Dela

Här kommer ett material för barn i åldern 0-3 år. Det är enkelt att använda. Eftersom små barn behöver mycket upprepning fungerar materialet så att man spenderar en månad på en bibelberättelse. Så det finns endast tre bibelberättelser per kvartal.