Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Nya tjänster och medarbetare

Adventistsamfundets gläds åt att tiondegivandet ökar och att man har möjlighet att anställa ny personal. Men det är ett steg i tro. För budgeten som ligger är i underskott. Under 2011 är målet att öka tiondeintäkterna till 18 miljoner. Det är med tiondemedlen som samfundet kan anställa fler medarbetare, som t.ex. ettåringar som får pröva på hur det är att arbeta i en församling.

Under det kommande året finns några nya namn bland "missionsarbetarna".

Från den 1 januari återgår Vivianne Carlsson till sin tjänst som pastor i Borås. Hon har en tid arbetat som bibelarbetare i Borås.

Mats Gille har varit pastorspraktikant i Ekebyholms Adventkyrka sedan han tog sin teologiexamen vid Newbold College för ett och ett halvt år sedan. Nu tar han tjänsten som pastor i Västerås med tillsynsansvar för Adventkyrkan i Uppsala.

 

 

Ettåringar

I år är det fem Bibellinjeelever som fortsätter på Bibellinjen+, vilket innebär att de anställs som "ettåringar" under tiden som de får fördjupa sig både teoretiskt och praktiskt i församlingsarbete. Bibellinjen+ pågår under första halvåret 2011.

 

 

 

 

 

 

Peter Gille kommer att vara ettåring i Ekebyholms församling, Madeleine Rizzo och Rebecca Sahlin placeras i Norrköpings församling, Mikaela Lillbäck i Linköping och Sandun Andersson i sin hemförsamling, Stockholms Adventkyrka.

Laura Heinänen kommer att anställas i motsvarande tjänst i Adventistkirken i Danmark men delta i Bibellinjen+ träffar i Sverige.

 

 

 

 

 

 

 

Rainer Refsbäck