Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Aktuellt

Nya bibelkommentarer
Dela

Nya bibelkommentarer

På 1950-talet gavs den omfattande "Seventh-day Adventist Bible Commentary" ut och blev en klassiker i många församlingsbibliotek och även adventisthem. Så här 70 år senare är efterträdaren på god väg med en första volym i år och ytterligare två till tre volymer att vänta 2023.

Adventister är Bokens folk, ett bibelläsande folk. Så vill vi i alla fall se oss själva och vi strävar efter detta för att uppfylla vårt uppdrag i världen. Och till detta hör givetvis bra bibelkommentarer som kan ge oss "vanliga" lite större inblick i Bibelns hemligheter, kultur och språk.

Åren 1953 till 1957 utgavs den 12 band stora bibelkommentaren Seventh-day Adventist Bible Commentary (SDABC) och blev snabbt en klassiker. Den kom att ha ett betydande inflytande på sammanhållningen av adventistförkunnelsen och undervisningen i världen och har gett många bibelstuderande en bättre förståelse för Guds ord. 70 år senare har givetvis behovet av förnyelse vuxit och kunskapen fördjupats.

2020 och 2022 publicerade Andrews University Andrews Bible Commentary, en behändig kommentarserie i två delar, en för Gamla testamentet och en för Nya testamentet. Under hösten 2022 publicerades den första volymen av Seventh-day Adventist International Bible Commentary (SDAIBC), band 6, som avhandlar Psaltaren, Ordspråksboken, Predikaren och Höga Visan. Redan snart efter årsskiftet kommer band 4 med Kungaböckerna och Krönikeböckerna och senare under 2023 kommer band 1 med Moseböckerna. Man räknar med att ge ut ca 3 band per år tills man nått målet på sammanlagt 15 band.

 

Arbetet med SDAIBC började redan 2012 då potentiella författare, redaktörer och ledare för generalkonferensen och dess bibelforskningsinstitut samlades för att diskutera förutsättningarna. Sedan 1950-talet har det skett mycket på det språkliga, historiska och arkeologiska forskningsområdet som gjort den tidigare kommentaren alltmer omodern. Planen var att bli klara med hela kommentarserien till generakonferensens generalförsamling som var planerad till 2020. 2016 gavs kommentaren för den första bibelboken ut på prov, Genesis. Men det var först till de uppskjutna generalförsamlingsmötena i St Louis i somras som den första förhandsutgåvan av band 6 blev tillgänglig för påseende.

"Den tidigare kommentaren, SDABC, skrevs endast av nordamerikanska författare", säger Jacques Doukhan, huvudredaktör för SDAIBC och professor emeritus i hebreiska och Gamla testamentet vid Andrews University. "Den nya är också Adventistsamfundets enda internationella bibelkommentar. Sedan den ursprungliga SDABC publicerades har kyrkan förändrats: den har blivit internationell och har fler utbildade bibelforskare. Följaktligen involverar denna kommentar mer än 60 författare från hela världen."

"Den nya kommentaren innehåller den senaste grammatiska, historisk-kulturella, litterära, teologiska och arkeologiska informationen och nya insikter som hjälper till att tolka bibeltexten ur ett adventistperspektiv", fortsätter Doukhan. "Den innehåller relevanta bilder, kartor, diagram och andra översikter, utgår från att Bibeln är inspirerad av Gud och ska ses som en enhet och drar praktiska lärdomar för personlig utveckling, vittnesbörd och evangelisation."

I videon nedan finner du mer om historien bakom varför Adventistsamfundet på 1950-talet satsade på en omfattande bibelkommentar och behovet av en ny:

 

Ännu så länge finns första utgivna bandet av Seventh-day Adventist International Bible Commentary endast i tryckt format (band 6, inbunden, 1 400 sidor). Den tidigare Seventh-day Adventist Bible Commentary finns dock tillgänglig digitalt i Logosappen.

Rainer Refsbäck