Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Ny norsk bibelöversättning

Den 19 oktober kom den nya och efterlängtade norska bibelöversättning ut, både på bokmål och nynorsk. Det är Norsk Bibelselskap som ger ut den. Tor Tjeransen, redakör för Adventistsamfundets tidning i Norge, är ordförande i Bibelselskapet och lämnade över den nya översättningen till uppdragsgivarna, det norska folket, i en högtidlig ceremoni i Oslo domkyrka.

- Jag överlämnar Bibel 2011 till ordföranden i representatskapet i hopp om att det norska folket kommer att ta emot denna bok "inte som människoord, men som det Guds ord det i sanning är", sa Tor Tjeransen till representantskapets ordförande Helga Byfuglien.

Senast en ny norsk översättning kom ut var 1978. Det bibelklimat som då rådde i Norge gav en översättning som lade stor vikt vid en modern betydelse av vad grundtexten ordagrant säger. Många gamla hävdvunna bibeluttryck försvann. Inför den nya översättningen har bibelklimatet i Norge svängt och översättningen har blivit mer trogen ordalydelsen i grundtexten. Det som i 1978 års översättning hette "motløshet", heter i den nya "hjertet smelter" som ett uttryck för fruktan.

Bibelselskapets förlagschef, Turid Barth Pettersen, sammanfattar förändringen så här:

– Seden 1978 har språket förändrat sig. Men översättningsprinciperna har också förändrat sig i takt med det kulturella klimatet. Vi tror att dagens läsare tål att texten står närmare grundtexten, att den är konstigare, att den bjuder på mer motstånd, och samtidigt att den märkligt nog har blivit mer modern och lättare att förstå.

adventist.no/Rainer Refsbäck

Läs den nya norska Bibelöversättningen här.