Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

AdventLiv

AdventLiv

Adventistsamfundets tidning "Missionären" har getts ut sedan 1897. I juni 2021 bytte tidningen namn till AdventLiv!

Dela

Adventistsamfundets tidning Missionären började ges ut 1897. Den är tänkt att förmedla nyheter, information och andlig inspiration. Missionärens tidiga utgivningar (1898-1950) finns inskannade och arkiverade i HASDA:s arkiv. Nummer från 1997 och framåt finns i Missionärens arkiv. Där finns även tidningen under sitt nya namn sedan 2021: AdventLiv.

Prenumererera på AdventLiv!

AdventLiv skickas utan kostnad till alla adventisthushåll i Sverige. Övriga kan prenumerera på tidningen.

 

Annonsera i AdventLiv

Missionären skickas utan kostnad ut till ca 1 800 advenisthushåll i Sverige och finns tillgänglig elektroniskt för alla på denna hemsida. Det är möjligt att annonsera i AdventLiv. Se pdf-filer nedan om villkor och annonsstorlekar.

Familjenyheter (födda, vigda och högtidsdagar) annonseras gratis! Minnesord för avlidna tas in en gång för varje avliden. Vanligtvis skrivs dessa av församlingens sekreterare i samråd med anhöriga, men det är också i sin ordning att som anhörig skriva minnesordet. Minnesorden får vara max 175 ord, foto på den avlidna tas tacksamt emot.

All korrespondens och material avsedd för publicering skickas till adventliv@adventist.se.

Skriv för AdventLiv!

Redaktionen är tacksam för all hjälp vi kan få att bevaka händelser i församlingarna som kan bli till korta nyhetsnotiser i AdventLiv. Skriv kortfattat, nyhetsmässigt och skicka med ett par bilder med bra upplösning. Vill du skriva längre artiklar, kontakta gärna redaktören med dina tankar om och förslag på artikelinnehåll innan du börjar skriva - det gör vägen till publicering lättare.

Insändare och läsarreaktioner får innehålla högst 200 ord.

All korrespondens och material avsedd för publicering skickas till adventliv@adventist.se.

Utgivning

AdventLiv kommer ut med 10 nummer om året (januari och februari kommer ut i mitten av februari som ett vinternummer, juli och augusti kommer ut i början av juli som sommarnummer). Sista dagen att lämna in material är vanligen den första torsdagen i månaden innan utgivningsmånad (ex: för juninumret är sista inlämningsdag första torsdagen i maj). Målet är att tidningen ska nå prenumeranterna senast första fredagen i utgivningsmånaden.