Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Missionären förnyas!
Dela

Missionären förnyas!

Sedan 1897 har Adventistsamfundets medlemstidning hetat Missionären! Nu blir det ändring på det. Inte bara på namnet, även innehållet kommer att överraska dig när Adventliv kommer i juni!

Missionären är en av Sveriges äldsta ännu utgivna tidskrifter (nummer 305 av ca 6 600 i Patent och registreringsverkets utgivningsbevisregister). Tidningen började ges ut i januari 1897 som den första adventisttidningen som producerades i Sverige. Syftet var då som nu att uppmuntra och informera medlemmarna i Adventistsamfundet om vad som skedde i verksamheten runtom i landet och i världen.

Undet ett drygt år har medierådet utökats med ytterligare några kunniga tidningsmänniskor för att grundligt arbeta med en förnyelse av Missionären. Formgivaren Frida Torstensson som varit anställd i medieavdelningen sedan januari 2020 är den som tillsammans med redaktör Liane Edlund lett arbetet. Du kan läsa mer om vad det utökade medierådet kommit fram till i pdf-filerna nedan (en om den nya Missionärens innehåll och inriktning och en om det nya namnet). Processen har engagerat både ung och gammal i ett par olika läsarundersökningar de senaste åren som legat till grund för förnyelsearbetet och intervjuer med fokusgrupper bland unga vuxna som vi ser som en särskild målgrupp.

Som ett sista led i arbetet med förnyelsen av medlemstidningen föreslog det utökade medierådet, efter ett upprop i tidningen och sociala medier, ett nytt namn på tidningen. Ett nytt namn har diskuterats under de senaste 15 år, men inte riktigt mognat. Förrän nu. Samfundsstyrelsen fattade beslut den 14 mars om att Missionären från och med juninumret 2020 kommer att heta Adventliv. Läs gärna om motiven bakom namnet i pdf-dokumentet nedan!

Vi hoppas att du ska uppleva förnyelse och liv när du läser Adventliv framöver. Vi ber att Guds ska fortsätta välsigna alla som arbetar med tidningen och läser den.

Rainer Refsbäck ansvarig utgivare och missionssekerterare