Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

LifeStyleTV flyttar
Dela

LifeStyleTV flyttar

LifeStyleTV, en privatägd tv-verksamhet som drivs av adventister, har under en längre tid haft behov av större lokaler för att kunna producera sina program. Under det senaste året har man jobbat för att hitta en lösning för detta. Nu har en sådan hittats i Värmland.

I november 2017 gick LifeStyleTV ut med nyheten att man planerade bygga en ny studio på mark man redan hade tillgång till mellan Hörby och Sjöbo i Skåne. Bidragsgivare hade skänkt pengar som skulle täcka finansieringen av byggnationen. Men innan arbetet kom igång öppnades nya dörrar. Claus och Theresa Nybo som leder verksamheten berättar att de tydligt upplever att Gud har lett detta.

Dörren som öppnades ledde till Enggården i Brunskog utanför Arvika i Värmland. Det är en fastighet som 1991 byggdes på initiativ av operasångaren Håkan Hagegård och där musiker och sångare från hela världen samlats för att mucisera och göra inspelningar. På senare år fram till 2015 har gården främst använts som hotell- och konferensanläggning. Den utmärkande delen av fastigheten är en stor konserthall och inspelningsstudio som kommer att fungera även för tvproduktion i LifeStyleTV:s ägo.

– Det är ett ypperligt tillfälle för LifeStyleTV att utveckla både verksamheten och framtida samarbeten med Adventistsamfundet i Sverige, Norge och Danmark, säger missionsförestånare Bobby Sjölander. Det väcker också förhoppningar om att återuppliva församlingslivet för de adventister som bor i Värmland eftersom fler adventister förmodligen kommer att engageras i verksamheten.

– Vi önskar att Gud ska välsigna LifeStyleTV och dess verksamhet och ber att Gud ska fortsätta att leda dem i den kommande flytten och kommande projekt, säger Bobby Sjölander. Vi har haft och har en del gemensamma projekt och önskar att detta ska fortsätta efter Guds vilja.

Rainer Refsbäck