Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

LifeStyleTV får status som stödjande tjänst

Den Transeuropeiska divisionen beslutade i torsdags att godkänna LifeStyleTV:s ansökan om att bli en stödjande tjänst (supporting ministry) inom divisionen. Som stödjande tjänst behöver man uppfylla vissa villkor, vilket LifeStyleTV nu är beredda att göra.

Beslutet att godkänna LifeStyleTV som stödjande tjänst grundas på det uttalande om relationen till tv-kanalen som Adventistsamfundets styrelse i Sverige gjorde i oktober och LifeStyleTV:s egen deklaration att man vill följa samfundets policy i den svenska unionen och generalkonferensens Transeuropeiska division.

 

- Vi hoppas att detta kan vara en god grund för en positiv och konstruktiv relation mellan samfundets organisation och LifeStyleTV som Supporting Ministry, säger missionsföreståndare Bobby Sjölander i ett uttalande. Må Gud välsigna den fortsatta processen och dialogen enligt sin vilja.

 

I beslutet understryks villkoren som gäller för en stödjande tjänst och att det är viktigt att visa ett tydligt stöd för och lojalitet till ledarna i Adventistsamfundet i Sverige där LifeStyleTV har sitt huvudsäte. Om ett år kommer divisionen att utvärdera tv-stationens samarbete med divisionen och den svenska unionen för att försäkra sig om att samarbetet fungerar väl när det gäller öppen och konstruktiv kommunikation, inbjudna talare och gåvoinsamlingar.

 

LifeStyleTV:s ledning har tydligt visat att man vill förbättra och lösa de problem som har funnits mellan dem och den svenska unionen. Divisionen avslutar sitt beslut med att uttrycka sin uppskattning till LifeStyleTV för att de tagit steget och ansökt om status som stödjande tjänst och förhoppningen att det kommer att leda till det positiva samarbete som Adventistsamfundet utmålade i sitt uttalande i oktober.

 

Rainer Refsbäck