Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Adventistsamfundet

Dela

Lägerplanering - Inställd!

Lägerplanering i Örebro för de som är delaktiga i planeringen av sommarens läger är inställd.

29 jan 2011 - 30 jan 2011

Lägerplanering


Lägerplaneringen kommer i år av olika orsaker äga rum på olika platser runt om i landet och på olika tidpunkter. Temat för året är dock det samma, så ni som ska vara med och planera läger - börja fundera över årets tema Hem & Familj som handlar om att ta med sig sin tro in i våra hem och familjer, och hur vi kan ta med det i våra läger under sommaren!

- Ungdomsavdelningen