Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Missionären

Dela

Julgåvan 2009: Från Sverige till Togo

I början av april 2010 reste ögonläkaren Per Karlsson till ögonsjukhuset Glei i Togo för att arbeta. Hans resa var en del av det som julgåvan 2009 gick till – att hjälpa fler människor i Västafrika att få sin syn tillbaka.

Togo är ett litet land i Västafrika där ADRA Sverige arbetar med hiv- och aidsprojekt och med ett mikrokreditsprojekt. Ögonsjukhuset Glei byggde ADRA Sverige för många år sedan och när ADRA Sveriges personal besökte de pågående ADRA-projekten under 2009 besökte de också sjukhuset.

Ledningen för sjukhuset frågade då om ADRA Sverige kunde hjälpa sjukhuset så att fler patienter skulle få möjlighet att få sin syn tillbaka, speciellt de som inte hade råd att betala för glasögon eller operationer.

Det var ett varmt och fuktigt men också bördigt land som läkaren Per Karlsson kom till. Byarna runt sjukhuset är små och de som bor i dem arbetar med jordbruk, djurskötsel eller fiske. Människorna är fattiga och ögonsjukdomar är inte ovanliga.

Varje vecka har sjukhuset uppsökande verksamhet i de olika byarna runt omkring. Per Karlsson var mycket intresserad av att se hur den verksamheten fungerade, speciellt då med tanke på barnen. Många av dem kan ha något enkelt synproblem som det är lätt att åtgärda om det bara görs så snabbt som möjligt.

Det har visat sig att i varje by finns både barn och vuxna som skulle behöva någon form av synhjälpmedel. De uppmanas att komma till sjukhuset. Många kommer, men Per Karlsson märkte att det finns en grupp som inte gärna kommer, nämligen de äldre. En del av dem var nästan blinda, men det verkar som om de inte tycker att det är naturligt att få hjälp när man är gammal. De äldre verkar vara en grupp som inte prioriteras. Tonåringar är en annan grupp som inte prioriteras. De har ju levt med en synnedsättning eller skelning så länge att man tror att det inte går att göra någonting för att hjälpa dem. Men det är just dessa grupper som Per Karlsson har arbetat med och hjälpt personalen att se problemen kring.

Under den månad som Per Karlsson var i Togo har han undervisat personalen, följt med på uppsökande verksamhet, fått en del människor som annars inte skulle ha kommit till sjukhuset att komma och kontrollerat synförmågan. Han har också opererat tillsammans med de inhemska läkarna som finns vid sjukhuset.

Det är många olika uppgifter som en person får ta på sig när man är i ett annat land och Per Karlsson var inget undantag – han fick bl.a. ge intervjuer till den lokala radion och predika i en del av de små byarna i området. Han fick också tillfälle att lära känna människors vardag genom att besöka dem och prata med dem.

Tiden gick mycket fort och för Per Karlsson kändes det både vemodigt men samtidigt skönt att åka hem efter en månad i Togo. Efter resan har Per Karlsson varit i kontakt med ett glasögonföretag och fått löfte om glasögon för ett helt år till Gleisjukhuset. Han har också pratat med läkarna på sin avdelning och vill arbeta för att få till ett utbyte där några läkare åker till Togo och ett par läkare eller sjuksköterskor från Togo får komma till Sverige för att lära sig mer om ögonoperationer.

Vi vill verkligen tacka Per Karlsson för att han ställde upp helt gratis och arbetade i Togo under en månad. Vi tackar för det engagemang han har haft och fortsätter att ha för fattiga människor i andra delar av världen och planerna han har för framtida engagemang.

Siri Bjerkan Karlsson för ADRA Sverige