Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Aktuellt

Hör mig. Se mig. Gå med mig.
Dela

Hör mig. Se mig. Gå med mig.

En uppmaning att vara kreativ och stödja flyktingarna bland oss!

En bild säger mer än tusen ord. Konsttävlingen "Hear me. See me. Walk with me." uppmuntrar unga människor i hela Europa att använda sin kreativitet för att lära sig, förstå och stödja människor som tvingats fly från sitt land.

Denna konsttävling är din chans att använda din kreativitet för en god sak. Över hela världen har mer än 80 miljoner människor flytt från sina hem för att undkomma konflikter och förföljelse. Barn, ungdomar och familjer kan använda sina talanger för att dela med sig av budskapet att alla förtjänar att behandlas med praktisk vänlighet, rättvisa, medkänsla och kärlek - att leva som Gud har tänkt.

Vem kan delta?

Tävlingen är öppen för alla barn, ungdomar (5-25 år) och familjer.

Alla konstverk måste vara deltagarnas egna originalverk. Föräldrar/vårdnadshavare kan ge mindre hjälp till yngre barn.

Bidragen till tävlingen kommer att delas upp efter ålder, och de mest framstående konstverken kommer att väljas ut från varje ålderskategori. Konstverken kommer att utvärderas av en jury. Jurymedlemmarna kommer att utvärdera utifrån kreativitet och hur effektivt de förmedlar budskapet om vänlighet, hopp och solidaritet. Varje deltagare är välkommen att dela konstverket på sina sociala medier.

Kategorier:

  • 5 - 9 år
  • 10-14 år
  • 15 - 18 år
  • 19 - 25 år
  • Familjer

Tema:

ATT ÄLSKA FLYKTINGARNA BLAND OSS. Alla är värda rättvisa, medkänsla och kärlek.

Läs mer om temat här (på engelska)!

Konstuttryck som kan lämnas in:

  • Två-dimensionella konstverk som målning, teckning, collage och serietidning.

Ta ett foto av ditt verk av god kvalitet och skicka in det via denna webbplats.

Hur deltar man?

Intresserade kandidater kan skicka in sina verk online i jpeg/jpg-format. Sista inlämningsdag är den 21 maj 2023.

Hur utses vinnaren?

Tävlingsbidragen kommer att delas upp efter ålder, och det mest framstående konstverket kommer att väljas ut från varje åldersgrupp. Vissa konstverk kan komma att användas för att ytterligare främja utbildning av barn, delas på sociala medier och användas som utbildningsmaterial för att öka medvetenheten om migrationsfrågan i så stor utsträckning som möjligt.

Vinnarna kommer att få priser och upplevelser som är lämpliga för olika åldersgrupper, till exempel skolmaterial, presentkort för att delta i en Camporee, ett ungdomsläger eller en kongress, eller en volontärupplevelse i ADRA:s projekt i Europa. Vinnarna kan också donera värdet av sitt pris så att ADRA på så sätt kan ge skolmaterial till flyktingbarn.

Juryn kommer att utvärdera konstverken och välja ut de tre bästa bidragen från varje kategori. Juryn kommer att avgöra utifrån kreativitet och hur effektivt det förmedlar budskapet om vänlighet, hopp och solidaritet. Kort efter det att jurymedlemmar gjort sitt urval kommer ADRA den 24 maj att skicka ut en inbjudan på sociala medier för allmänheten att rösta från den 25 maj till den 3 juni på sitt favoritkonstverk i varje kategori. Varje deltagare är välkommen att dela konstverket på sina sociala medier.

Vinnarna kommer att meddelas via e-post när omröstningen är avslutad. Prisceremonin online kommer att offentliggöras den 17 juni 2023.

För ytterligare information, kontakta Ausenda Martins: advocacy@adra.eu Denna text finns i original här!

 

Förra årets tävlingsfinal kan du se här!