Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Adventistsamfundet

Dela

Generalkonferensens generalförsamling

Indianapolis, USA.

20 maj 2021 - 25 maj 2021