Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Generalkonferensen ser över sin förlagsverksamhet

I 165 år har Adventistsamfundet drivit förlags- och tryckeriverksamhet genom Review and Herald Publishing Association (RHPA) på den Nordamerikanska kontinenten. Sedan 1875 har Adventistsamfundets generalkonferens ägt och drivit två stora förlag och tryckerier, då Pacific Press Publishing Association (PPPA) etablerades på USA:s västkust. Men nu är det snart historia.

Den 17 juni fattade båda förlagens styrelser tillsammans med Nordamerikanska divisionen (NAD) och Generalkonferensen (GC) de sista besluten som drastiskt förändrar den 139-åriga eran med två stora förlag.

PPPA kommer nu att bli NAD:s förlag och tryckeri och ta fram medier i huvudsak för den Nordamerikanska marknaden. RHPA:s förlagsverksamheten blir visserligen kvar, men kommer att flytta in i GC:s lokaler (där förövrigt större delen av redaktionerna redan sitter) och tryckeriverksamheten och annan stödverksamhet kommer att avyttras. RHPA kommer även i fortsättningen att vara GC:s förlag och fokusera på att ta fram medier för världsmarknaden. RHPA kommer att anlita PPPA:s tryckeri så länge de kan erbjuda konkurrenskraftiga priser.

Skälet till de stora förändringar som under flera år diskuterats men som nu ska genomföras, är att läsandet i Nordamerika förändrats och blivit alltmer digitalt, tryckerinäringen har också genomgått stora förändringar både tekniskt och marknadsmässigt. Detta har lett till att särskilt RHPA och deras tryckeri har gått med stora underskott under flera år.

Är du intresserad av att fördjupa dig i denna nyhet, gå gärna till news.adventist.org för ytterligare detaljer.

Rainer Refsbäck