Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Temadagar

Dela

Förvaltarskapsdagen

Denna globala temadag lyfter frågan om förvaltarskap. Förvaltarskapsveckan 25 november - 2 december.

2 dec 2023

Stewardship Revival Week—God First

Detta är en årlig temavecka och temasabbat för att inspirera medlemmar runt om i världen att sätta Gud först. Det finns läsning och videos för varje dag från 25 november till 2 decmeber.


2023 English Adult Stewardship Revival Materials:

Readings: https://stewardship.adventist.org/srw-english-adult

Sermon Videos: https://stewardship.adventist.org/2023-srw-sermon-videos

 

Steward Revival Week Videos 25 nov - 2 dec:

Day 01 - Experiencing an Intimate Relationship with God

Day 02 - Improving Personal Devotional Life

Day 03 - Cultivating Quality Relationships in God's Family

Day 04 - Developing Sustainable Health Habits

Day 05 - Bearing Witness of a Personal Savior

Day 06 - Managing Time and Keeping the Sabbath

Day 07 - God’s Trust School

Day 08 - Impossible Givers