Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Fokus på mission och önskan om fortsatt dialog

Så här på sista dagen av förhandlingar vid divisionens årsmöte kan vi sammanfatta något om vad som tagits upp. Det har varit fyra arbetsdagar av rapporter från divisionens olika avdelningar och regionens olika unioner. En del formella beslut har fattats. Divisionsstyrelsen har också diskuterat generalkonferensstyrelsens senaste hantering av unioner som avviker i tillämpningen av regelverket. Styrelsens ledamöter som inte är anställda av Adventistsamfundet tog initiativ till ett beslut.

Transeuropeiska divisionen är en gren av Adventistsamfundets generalkonferens som omfattar ett pärlband av 22 länder som sträcker sig från Cypern och Balkan i sydöst genom Ungern, Polen och Baltikum, de nordiska länderna, Nederländerna och Storbritannien. Det är den minsta av Adventistsamfundets regioner vad gäller antalet adventister och den största vad gäller utmaningarna att nå ut med det eviga evangeliet i en sekulariserad omgivning.

När representanterna för dessa 22 länder samlas är det tydligt att adventisterna i dessa länder är upptagna med att hitta nya och effektiva sätt att nå ut med budskapet. I flera av länderna i östra Europa, där man har många levande minnen av krig och religiös förföljelse, blev filmen ”Hacksaw Ridge” om adventisten och vapenvägraren Desmond Doss en möjlighet att nå människor på gatan. Med böcker, dokumentärfilmer och tidningar som delades ut i samband med att filmen visades, kunde man berätta om Bibelns undervisning om fred och våld, sabbatsfirande och om religionsfrihet.

Flyktingkrisen under de senaste två åren har också fått betydelse i hur samfundet i olika länder fokuserat på socialt ansvar och mänskliga rättigheter på praktiska sätt. Detta arbete har omsatt evangelium i praktiken, vilket också ger människor möjlighet att ta ställning för Jesus.

På Island visste adventisterna sedan länge att man hade en över 2000 år gammal lavatunnel på ägorna där man har sin lägergård. Men under det senaste året har Raufarhólshellir, som tunneln heter, arrenderats ut till ett turistföretag som specialicerat sig på att bevara isländsk natur. De har ställt i ordning tunneln med gångbroar och belysning så att den blivit en riktig turistattraktion. Samfundet låter turistföretaget berätta om skapelsen, medan kyrkans folk på plats kan berätta om Skaparen.

Detta är bara några av de sätt som adventister har arbetat för att nå människor med evangelium.

Från divisionens horisont har insatser gjorts för att stödja unionerna i arbetet med barn och unga, personalvård och evangelisation. Divisionens ekonomiavdelning gav en rapport som visar på en positiv utveckling när det gäller det sammantagna tiondegivandet i regionen. Pundets minskade värde sedan brexitbeslutet har gett också divisionen en liten skjuts finansiellt. Årsmötet beslutade också att slå samman ett antal fonder som förlorat sitt syfte så att pengarna nu kan användas till utåtriktat socialt och evangeliskt arbete i unionerna.

Försoningsprocessen som blev motsträvighetsprocessen

Under fredagen öppnades för ett samtal om processen och beslutet vid generalkonferensstyrelsens årsmöte tidigare i oktober om vad som har kallats ”försoningsprocessen”. En del av regionens unioner har pekats ut som ”motsträviga” i relation till samfundets internationella regelverk och generalkonferensförsamlingens beslut sommaren 2015. Regelverket och beslutet 2015 hindrar kvinnor från att ordineras till pastorer. Ingen av regionens unioner har motsatt sig beslutet, men fyra unioner – däribland den svenska – har i väntan på en pastorsbehörighet som gäller för både kvinnor och män upphört med ordination.

Flera av divisionsstyrelsens medlemmar gav uttryck för sin frustration och sorg över den riktning processen tog, trots att förslaget som lades fram av generalkonferensledningen sändes tillbaka. Det är inte endast de unioner som beslutat sig för att jämställa sina pastorskårer som uttrycker sin frustration över bristen på tillit, dialog och förståelse. Även unioner som inte tagit något beslut i den riktningen är besvikna över hanteringen som inte minst i östra Europa påminner adventister om kommunisttidens brist på samvets- och religionsfrihet.

Divisionsstyrelsens ledamöter som representerar de ”vanliga” medlemmarna och inte är anställda av samfundet, har upplevt hanteringen som mycket stötande. Redan tidigt i divisionsstyrelsens möten samlades dessa ledamöter för att samtala om detta. De tog initiativ till och skrev ett förslag som diskuterades under fredagen och beslutades enhälligt innan förhandlingarna tog slut under söndagseftermiddagen. Vi återkommer till beslutet när det publicerats. Men det går i huvudsak ut på att samfundet måste fortsätta med en respektfull dialog på alla nivåer för att fokus ska vara på missionsuppdraget.

Rainer Refsbäck