Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Aktuellt

Dela

Flyktingkrisen i Ukraina och ADRA-samarbetet

”Du lät mig ta ett djupt andetag... Tack för det.”

Konflikten i Ukraina rasar vidare och lämnar ett spår av död och förstörelse efter sig. Otaliga ukrainare tvingas flytta, deras hem förstörs och deras liv slås i spillror. Bland dem finns Alla Turovets, en äldre kvinna från Bucha-distriktet i Kyiv-regionen, vars hem lades i ruiner av våldet. ”Allt brann ner till grunden! Det finns ingenting kvar, det finns ingenstans att bo”, klagar hon och pekar på resterna av sitt en gång så älskade hem.

För Alla och många med henne känns drömmen om ett varmt och tryggt hem avlägsen mitt i krigets kaos. Att bo i provisoriska bostäder – ett tält på sommaren och ett plåtskjul på vintern – ger inte mycket lindring mot den bittra kylan. ”Vi måste bo någonstans”, förklarar Alla, samtidigt som hon berättar om de utmaningar som hennes familj står inför. Tre av hennes familjemedlemmar är funktionshindrade och lever på magert socialbidrag och hennes blygsamma pension.

I mars 2022, när konflikten i Ukraina eskalerade, utlöste den en massflykt av ukrainare som flydde från våld och instabilitet. Adventistsamfundets utvecklings- och biståndsorganisation (ADRA) mobiliserade sina resurser och nätverk i hela Europa för att ge nödvändig hjälp och stöd till dem som fördrivits av krisen, både i Ukraina och utomlands.

Nu, när vi minns tvåårsdagen av den pågående konflikten, är det dags att reflektera över de humanitära insatser som ADRA och dess partners har gjort tillsammans och över vägen framåt.

Början på en lång resa – som fortsätter

Thomas Petracek, programchef på ADRA:s regionkontor i Europa, minns: ”Vi stod vid gränsen mellan Slovakien och Ukraina när tusentals flyktingar passerade grinden, bara med sina grundläggande tillhörigheter som små resväskor eller ryggsäckar, kvinnor som höll barnen i sina händer eller armar, äldre som stöttade varandra, alla trötta, utmattade, frysande på grund av minusgraderna, men glada över att nå en plats där de var säkra. Vi bjöd in dem till ADRA:s tält och gav dem ett varmt utrymme, mat, filtar och en plats att vila på.

Detta var början på en lång resa, inte bara för flyktingarna utan också för hundratals ADRA-anställda och volontärer som skyddar och stöder dem dagligen. Det fanns många utmaningar, men också fina berättelser som gav hopp till alla. Låt oss aldrig glömma att vi är människor och behöver varandra under både goda och svåra dagar. Och resan fortsätter.

Nyckel till samarbete mellan ADRA och kyrkor

Två år senare har vi lärt oss mycket. Våra kontor har fördjupat sin expertis inom områdena katastrofinsatser, psykosocialt stöd, skydd och multifunktionella kontantöverföringar. Kontor i hela Europa har utarbetat eller reviderat nationella beredskapsplaner för att vara beredda på snabba insatser vid vissa framtida krisscenarier.

ADRA Europas regionchef João Martins påpekar: ”Som ett nästa steg vill vi ha ett nära samarbete med kyrkor i hela Europa för att utbilda ”katastrofberedda kyrkor”. Faktum är att samarbetet med församlingsmedlemmar har varit en av de viktigaste faktorerna för ADRA att kunna skala upp hjälpen så snabbt. Detta har bara varit möjligt tack vare vårt nätverk av supportrar, vare sig det handlar om volontärer, givare eller yrkesverksamma. Tack till var och en av er!

ADRA:s omfattande insatser i hela Europa

I Europa koncentrerade sig ADRA på verksamhet inom följande sektorer:

  • Psykosocialt stöd och läkande
  • Akut skydd och inkvartering
  • Distribution av livsmedel och förnödenheter
  • Mångsidiga kontantöverföringar för flyktingar och värdar
  • Språklig och kulturell integration
  • Utbildning och egenmakt
  • Hälso- och sjukvård och medicinsk hjälp
  • Samhällsengagemang och integration.

Här följer korta redogörelser för ADRA:s svar på behoven bland ukrainska flyktingar i och utanför Ukraina – land för land:

Österrike

ADRA Österrike reagerade snabbt på krisen genom att samla in erbjudanden om nödbostäder och ge omedelbar hjälp till anländande flyktingfamiljer. ADRA organiserade språkkurser i tyska och kulturella orienteringsprogram för att underlätta för flyktingar att integreras i det österrikiska samhället. Sommarläger för 150 ukrainska barn under sommaren 2023 fungerade som en plattform för psykosocialt stöd och läkning, så att unga ukrainare tillfälligt kunde fly krigets trauma och ladda i den österrikiska naturen.

”Du lät mig ta ett djupt andetag”, säger 11-åriga Misha. ”Jag kunde släppa mina rädslor och negativa tankar och känna mig lycklig här och nu. Inte en dag när kriget är över, utan nu. Tack för det.

Belgien

ADRA Belgien spelade en viktig roll för att stödja inrättandet av tillfälliga skydd vid Ukrainas gränsövergångar och erbjöd mat och viktiga förnödenheter till flyktingar som sökte säkerhet. Dessutom tillhandahölls kontantstöd för flera ändamål för att ge familjer möjlighet att tillgodose sina grundläggande behov och återfå en känsla av självständighet mitt i osäkerheten. ADRA Belgien organiserade vidare en stor humanitär konvoj som levererade 1 ton mat till Mukachevo/Ukraina.

Kroatien

ADRA Kroatien fokuserade på sin expertis: barns välbefinnande inom flyktingförläggningar eller bland den utsatta befolkningen. Genom språkinlärningsprogram, fritidsaktiviteter och särskilda helgdagar försökte ADRA skapa en stödjande och vårdande miljö för fördrivna barn och erbjuda dem stunder av glädje och normalitet mitt i denna kris i deras liv.


ADRA Kroatien strävar efter att ge en känsla av rutin i mitten av liv som störts.

Tjeckien

ADRA Tjeckiens humanitära insatser har övergått från akut hjälp till långsiktigt stöd för dem som drabbats av krig. I Ukraina fokuserar de på att reparera infrastruktur och säkerställa anständiga levnadsförhållanden för internflyktingar, stödja kollektiva center för totalt 360 personer fram till juni 2023 och för närvarande hjälpa ett i Kamianka, Cherkasy-regionen. Förberedelserna inför vintern omfattar leverans av fastbränslepannor och generatorer för att förhindra elbrist samt reparation av värmesystem. Dessutom har de installerat avloppsreningsverk och tillhandahållit dricksvatten i byar som Chynadiyovo och Obava.

Biståndet sträcker sig till Moldavien och Georgien, med livsmedelsbistånd, hygienartiklar och materiella donationer till tusentals personer, samt språkundervisning.

I Tjeckien tillhandahålls integrationsaktiviteter och psykologiskt stöd genom våra volontärcenter, vilket gynnar 10 529 personer. Deras totala stödvärde från 2022–2023 för Ukraina uppgick till 240 000 000 CZK. De planerar löpande stöd för vinterhjälp och flexibel krishantering.

Danmark

ADRA Danmarks stöd under krisen i Ukraina har varit omfattande och fokuserat på psykosocialt stöd (PSS) genom individuella samtal och gruppsamtal, i kombination med en hotline för dem som inte kan lämna de drabbade områdena. Barn fick psykosocialt stöd på sommarläger. Cirka 15 500 personer fick del av det akuta nödbistånd som finansierades av ADRA Danmark under 2022 och 2023, framför allt genom multifunktionellt kontantstöd. Planerat stöd inkluderar att stärka det ukrainska civilsamhällets roll i återhämtningen, med initiativ som att rehabilitera skolor i Mykolaiv och stödja lokalt ledd krishantering och återhämtningsinsatser.

Finland

ADRA Finland samarbetade med lokala kyrkor som delade ut mat till flyktingar som hade anlänt till Finland. Utöver detta stödde de aktivt de pågående projekten i Ukraina.

Frankrike

ADRA Frankrike stärkte sitt stöd till ukrainska flyktingar avsevärt och erbjöd ett brett utbud av tjänster för att tillgodose deras olika behov. Med 900 volontärer och lokala kontor tillhandahöll de akutboende för 504 personer och delade ut kuponger till ett värde av 22 500 euro för grundläggande behov. Under 2022 delades 246 ton mat och 4 099 hygienpaket ut, tillsammans med franskalektioner för flyktingar. Särskilda evenemang som ”Pêche solidaire” och samarbetet med Hope Radio syftade till att stödja och lyfta mottagarna. ADRA Frankrike samarbetade också med La Protection Civile och underlättade insamlingen av donationer och skickade ett flygplan och 28 lastbilar med hjälp till Slovakien och Polen för distribution till Ukraina. Ett verkligt samarbete över hela Europa.

Tyskland

ADRA och dess partners har hjälpt totalt 601 625 personer som drabbats av konflikten i Ukraina i olika länder, med betydande hjälpinsatser i Tyskland, Moldavien, Polen, Rumänien, Serbien och Ukraina självt. I Tyskland ordnade ADRA boende för över 1 200 flyktingar och upprättade stödnätverk, inklusive språkkurser och integrationshjälp. I Ukraina fokuserade ADRA på vinterhjälp, husreparationer och medicinskt stöd genom att förse sjukhus med utrustning och generatorer. Brandkårer fick också hjälp genom att ADRA donerade brandbekämpningsfordon. Dessa insatser möjliggjordes genom partnerskap med volontärer, adventistorganisationer och generösa givare som finansierade transporten av 70 ton bistånd till Ukraina.

Ungern

ADRA Ungern tillhandahöll korttidshärbärgen i adventistkyrkans byggnader nära den ukrainska gränsen, med plats för 407 personer, medan biståndsprojekt på Budapests järnvägsstationer försåg flyktingar med matpaket och varma måltider. I samarbete med NEKAA Foundation transporterade ADRA 2 700 m3 donationer, till uppskattningsvis 5 400 personer. De underlättade hjälptransporter, inklusive medicinsk utrustning till Angelina-kliniken och regionsjukhuset i Mukachevo, med stöd från ADRA Tyskland för 356 mottagare. En fabrik för ortopediska och medicinska produkter fick stöd för att flytta från Kiev till Mukachevo. Dessutom hjälpte ADRA till att öppna klasser för ukrainska barn i Székesfehérvár, täckte deras måltider och samarbetade med UN IOM för att tillhandahålla säkert boende och transport för 180 fördrivna personer från Ukraina.


ADRA Ungerns medarbetare stannar upp ett ögonblick när de lastar in förnödenheter i bilen. Men kommer det att finnas tillräckligt med utrymme kvar för kylskåpet?

Nederländerna

ADRA Nederländerna samlade aktivt in pengar till denna nödsituation och stödde de olika aktiviteter som ADRA Ukraina organiserade i Ukraina.

Norge

Förutom generösa donationer från privata givare och stöd till katastrofprojekt i Ukraina och grannländerna har ADRA Norges lokala team utökats till 11 aktiva team i olika kyrkor, och fler visar intresse. Aktiviteterna sträcker sig från norska språkträning till evenemang som konserter och praktiskt stöd. ADRA-teamet i Tyrifjord tillhandahöll bland annat nödvändigheter och organiserade tonårsevenemang på en lokal gymnasieskola för att hjälpa de unga ukrainarna att knyta vänskapsband. De hjälpte också flyktingar att etablera sig genom att möblera lägenheter och erbjuda välkomstpaket, inklusive presentkort från en second hand-butik. Transporttjänster och integration i samhällsaktiviteter, såsom ponnyklubben, syftar till att främja kontakter och ge stöd utöver materiell hjälp.


Tyrifjord och ukrainska ungdomar firar jul tillsammans, organiserat av ADRA Norge.

Polen

ADRA Polens humanitära insatser kännetecknades av ett mångfacetterat tillvägagångssätt som syftade till att tillgodose de ukrainska flyktingarnas olika behov. Från humanitära transporter och evakueringshjälp till tillhandahållande av skydd, mat och integrationstjänster spelade ADRA en avgörande roll för att stödja flyktingar i olika stadier av förflyttning. Dessutom underlättade ADRA:s samarbete med lokala partners och internationella organisationer leveransen av viktig hjälp och resurser till de behövande, vilket understryker organisationens engagemang för solidaritet och samarbete i kristider.


Warszawas busstation, mars 2022. En ukrainsk mor och dotter går ut till den väntande bussen för att bege sig österut under överskådlig framtid.

Rumänien

ADRA Rumänien startade paraplyprojektet ”Hopp för Ukraina”, som syftade till att reagera på den humanitära krisen vid Rumäniens gränser genom att tillhandahålla humanitärt bistånd till flyktingar från Rumänien, Ukraina och Moldavien. Sedan kriget i Ukraina började har mer än 515 450 ukrainska flyktingar fått hjälp enligt följande: 1 800 personer har fått hjälp på Moldaviens territorium, 3 861 har transporterats, 13 103 personer har fått logi, 16 355 har fått hjälp med livsmedel och andra förnödenheter, 35 279 personer har fått ekonomiskt, utbildningsmässigt och juridiskt stöd för att integreras på arbetsmarknaden, 40 462 personer har fått hjälp på Ukrainas territorium och 404 590 personer har fått hjälp vid gränsövergångarna.

I samarbete med Adventistkyrkan i Rumänien organiserade ADRA dessutom 80 humanitära konvojer (74 till Ukraina och 6 till Moldavien). De viktigaste aktiviteterna var: ekonomiskt stöd, psykosociala tjänster för barn och vuxna, inrättande av barnvänliga utrymmen, underlättande av integrationen av flyktingbarn i det rumänska utbildningssystemet för ukrainska barn, humanitärt bistånd för vinterperioden, betalning av medicinska tester, livsmedelsbistånd etc.

Serbien

ADRA Serbiens engagemang med ukrainska flyktingar fokuserade på samhällsbaserat stöd och initiativ för egenmakt, genom att integrera ukrainska flyktingar i aktiviteterna i dess samhällscenter och utbildningsprogram. Samhällscentret utanför Belgrad ger fri tillgång till viktiga tjänster. Barn, ungdomar och vuxna som utsätts för olika risker för våld, social utestängning och fattigdom deltar i aktiviteterna. Detta leder till bättre skolresultat, förbättrad psykosocial hälsa, bättre inkomst, tillgång till hälso- och socialvård samt självständighet. ADRA driver också en ”skola på hjul”, som tar sig in i fattiga stadsdelar och låter barnen delta i roliga inlärningsaktiviteter. För ett barn är detta en ingång till ADRA:s utbildningsprogram.


Syftet med ADRA:s buss ”School on Wheels” är att få kontakt med barn som behöver extra pedagogiskt stöd.

Slovakien

ADRA Slovakiens verksamhet har nått över 200 000 utsatta internflyktingar och levererat nödvändig mat och hygienartiklar till samhällen nära konfliktzoner. I Ukraina gav ADRA Slovakien försörjningsstöd till 700 hushåll nära krigszoner och tog itu med efterdyningarna av missilattacker genom att erbjuda kontantstöd för reparation av skadade hus och fönster. 80 generatorer levererades till sjukhus och center för internflyktingar i Ukraina.

ADRA Slovakien har också underlättat den humanitära korridoren mellan Slovakien och Ukraina genom att tillhandahålla lager, lastbilar och bränsle till ADRA Ukraina.

Över 400 000 personer som korsade gränsen fick sociopsykologiskt stöd, materiellt bistånd och viktig information vid in- och utresepunkterna. I Slovakien har mer än 50 000 flyktingar fått materiell hjälp, inklusive mat, hygienartiklar och kläder, genom åtta hjälpcenter över hela landet samt psykosocialt stöd i Bratislava.

Sverige

ADRA Sverige gav cirka 1,8 miljoner euro i stöd till Ukraina genom projektsponsring, med fokus på nätverksprojekt och kontanthjälp. Dessutom underlättade de transporten av tre lastbilar och 230 000 medicinska förbrukningsartiklar till lokala sjukhus i Ukraina, tack vare en generös privat donation och logistikhjälp från ADRA Slovakien. ADRA Sverige bidrog också med transportstöd till Direct Ukraine för att förse byn Gammelsvenskbyn och sjukhuset Berislav i Cherson-regionen med nödvändig medicin, kaminer och byggmaterial.

I Sverige ordnades första sommaren ett läger på Västeräng för barnfamiljer som ADRA och församlingarna hjälpt. Flyktingar som hjälpts av ADRA deltog också en förbönsgudstjänst i Slottskyrkan på Stockholms slott, där de berättade om sina erfarenheter för den svenska kungafamiljen. ADRA Sverige har också gett stöd till begravningen av en ukrainsk före detta adventistpastor och stöttat hans familj. Mannen hittades mördad i Stockholm. ADRA Sverige har deltagit i att underlätta omplaceringen och integrationen av en operasångerska från Zhaporizhzhia operan till Sverige. Sedan dess har hon gett kontinuerligt stöd genom insamlingsevenemang och sitt deltagande i viktiga sammankomster som bönegudstjänsten i Slottskyrkan.


ADRA Sverige levererade 230 000 medicinska artiklar till lokala ukrainska sjukhus.

Schweiz

Under våren och sommaren 2022 tillhandahöll ADRA Schweiz bostäder för 80 flyktingar i privata boenden och erbjöd matkuponger under deras övergångsperiod till det offentliga sociala stödsystemet. Dessutom omfattar det pågående stödet ekonomiskt stöd för kollektivtrafik för ukrainska flyktingar. Utöver detta var ADRA Schweiz mycket engagerat i att stödja de pågående humanitära projekten i Ukraina.

Slovenien

ADRA Sloveniens svar på krisen i Ukraina omfattade ett brett spektrum av aktiviteter som syftade till att tillgodose flyktingarnas mångfacetterade behov. Från donationer av medicinsk hjälp till Ukraina och ordnande av boende för ankommande flyktingar till psykosociala stödprogram, förnödenheter (mat och hygienartiklar) och utbildningsinitiativ, syftade ADRA till att ge holistiskt stöd till fördrivna individer och familjer.

I den andra fasen fokuserade ADRA Slovenien främst på psykosocialt stöd och började genomföra veckovisa workshops, särskilt avsedda för kvinnor och barn som har varit på flykt under hela 2022 och 2023. Under de kommande månaderna avser ADRA Slovenien att fortsätta stödja flyktingarna i Slovenien med matkuponger och skolmaterial.

Storbritannien

I mars 2022, strax efter att konflikten i Ukraina hade brutit ut, reste Eglan Brooks, nyvald ordförande för British Union Conference och styrelseordförande för ADRA-UK, tillsammans med Dan Serb, irländsk missionsordförande, till Ukraina via Rumänien för att stödja det humanitära arbetet i båda länderna.


Eglan Brooks och Dan Serb (mitten) på en av ADRA:s stödposter för flyktingar under våren 2022 lyssnade på ledare på plats om hur ADRA UK bäst kan ge stöd.

Som en del av I Am Urban-initiativet underlättade ADRA-UK också Adventist Community Services (ACS) svar på ukrainska flyktingar under ledning av Sharon Platt-McDonald, chef för hälsa, ACS och kvinnors ministerier i Storbritannien och Republiken Irland. Svaret inkluderade ett projekt för flyktingstäder som leddes av Dr Beatrice Kastrati, ACS Director North England Conference och en 10-punkts integrativ modell (Operational Framework) för flyktingstöd i Storbritannien. Dessa genomfördes för att stödja värdfamiljer som omfamnade regeringens Home for Refugees-system.

ADRA-UK samlade också in över 150 00 pund till konflikten i Ukraina.

Ukraina

Reaktionerna i Ukraina är alltför omfattande för att kunna beskrivas här på några rader. I slutet av november 2023 producerade vårt team en videorapport med en uppdatering av insatserna i Ukraina.

Vägen framåt – bland annat: Förbättra tillgången till utbildning för barn

När vi reflekterar över ADRA:s kollektiva insatser för att stödja ukrainska flyktingar inom olika sektorer står det klart att deras inverkan har varit djupgående.

FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi påminner oss dock om att krisen kvarstår och att behovet av stöd är fortsatt stort. Vid den gemensamma lanseringen av Ukrainas humanitära behov och responsplan och den regionala responsplanen för flyktingar i Ukraina för 2024 på UNwebTV betonade han: ”Låt oss inte glömma den här krisen. Denna volatilitet är bokstavligen en mördare.

När vi tittar på statistiken över ukrainska flyktingar går bara 50 procent av barnen i skolan på heltid, och bara 50 procent av ukrainarna i arbetsför ålder har möjlighet att arbeta. ADRA har betonat vikten av utbildning för alla barn i sin globala kampanj ”Every Child. Överallt. I skolan.” Detta är också oerhört viktigt för barn som är flyktingar eller internflyktingar.

Samtidigt som vi bekräftar vårt åtagande att ge stöd till fördrivna personer planerar vi också att stärka vår projektverksamhet inom utbildningssektorn för att stödja de barn och ungdomar som drabbats av detta krig, så att de kan få tillgång till kvalitetsutbildning och inte lämnas på efterkälken.

Tack för att ni står tillsammans med oss och med alla de människor som drabbats av denna kris. Det finns fortfarande mycket att göra för att vara till välsignelse för dem som lider – i Ukraina och utomlands.

Corinna Wagner, insamlingskoordinator ADRA Europe. Foton publicerade med tillstånd av ADRA Kroatien, Ungern, Norge, Sverige, Storbritannien och David Neal.