Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Fint besök på medieavdelningen
Dela

Fint besök på medieavdelningen

I tisdags fick Adventist Medias personal på Ekebyholm fint besök. Ämnet var böcker och förlagsverksamhet.

FOTO: Från vänster: Marita Fors (biträdande avdelningsledare), Kris Thorn (webbutik och lager), Almir Marroni med hustru, Samuel Cederström (e-böcker, ljudböcker, hopestudy.se), Danial Daoud (hopechannel.se, bild- och ljudproduktion), Rainer Refsbäck (ansvarig utgivare) och Vanesa Pizzuto (divisionens förlagskoordinator bl.a.). Foto: Tilda Fors

Pastor Almir Marroni, ledare för generalkonferensens förlagsavdelning, med hustru och transeuropeiska divisionens koordinator för förlagsfrågor, Vanesa Pizzuto, gjorde ett studiebesök på Adventist Media. Vid en konferens för förlagsledare i februari hade Rainer Refsbäck tillsammans med kollegor från Norge och Danmark inbjudit dem att besöka Skandinavien. I våra små länder känner vi ofta när generalkonferensen talar om stora mål och visioner att man inte förstår att förutsättningarna är helt andra än i länder som Brasilien med flera hundra anställda mediepersonal. Vi ville visa dem hur vi med små medel försöker uppnå höga mål.

På Adventist Media på Ekebyholm fick gästerna en snabb historisk genomgång av hur Adventistsamfundet framgångsrikt har använt media ända sedan 1886, då Skandinaviska förlagsexpeditionen grundades. Hur hundratals kolportörer årligen kunde sälja böcker i hundratusental och för flera miljoner kronor om året (i dagens penningvärde). Men tiderna och läsmönstrena ändras inte bara i befolkningen utan också bland kyrkans medlemmar. Tryckta böcker smakar mer än de kostar att producera när bara 100-200 exemplar blir köpta.

Medarbetarna i avdelningen fick berätta om hur vi arbetar idag för att försöka nå ut med budskapet så brett i befolkningen som möjligt med hjälp av sociala medier och budskapet i digital form: video, e-böcker och ljudböcker. Återigen ser vi hur tusentals människor kommer i kontakt med budskapet om Jesus.

Almir ställde frågan om hur generalkonferensen och divisionen kan bli ett bättre stöd för små enheter som den i Sverige. Ett av de viktigaste svaren är att samfundet på generalkonferensnivå behöver arbetar med större synergi mellan avdelningarna och verksamheter. För det är omöjligt att hänga med med små resurser om alla verksamheter ska uppfinna samma hjul. Om generalkonferensen med sina större ekonomiska resurser kan fokusera på att skapa infrastrukturer som små språk och länder kan använda för att sprida budskapet vore mycket vunnet. Hope Channel International är ett bra exempel på hur generalkonferensen har blivit bättre på detta. I Sverige vill vi använda Hope Channels plattform och app för att nå ut inte bara med video, vi vill också erbjuda användarna att kunna läsa e-böcker och lyssna på poddar.

Det blev en givande dag där personalen i medieavdelningen fick möjlighet att visa studion och material som utvecklas. När Almir Marroni och Vanesa Pizzuto lämnade efter en varm och vårskön dag för att åka vidare till förlaget i Norge, berättade de hur imponerade och inspirerade de var av besöket.

"Med tanke på förutsättningarna och antalet medlemmar gör ni mer än vad många med stora resurser och många medlemmar göra", sa Almir Marroni vilket uppmuntrade vår duktiga och engagerade personal på Adventist Media.

Rainer Refsbäck missionssekreterare och avdelningsledare för Adventist Media.