Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Aktuellt

Finansiell planering i osäkra tider
Dela

Finansiell planering i osäkra tider

Visdom för att använda resurserna på ett klokt sätt. 13 bibliska råd att följa när världs- och samhällsekonomin är osäker.

I dag står familjer mer än någonsin tidigare inför en mängd olika problem som orsakas av Rysslands krig mot Ukraina, inflation, global livsmedels- och energibrist, osäkra investeringsbubblor i USA, skuldkriser i utvecklingsländerna och de kvarstående effekterna av COVID-19, som leder till nedläggningar och flaskhalsar i leveranskedjan. Dessutom ser vi hur regeringar på våra olika kontinenter faller när de anstränger sig för att bekämpa dessa problem. Som Guds folk som följer Guds bud måste vi hålla fast vid Guds löften, lita på att han leder oss i dessa utmanande tider och ger oss vishet att använda de resurser som han har välsignat oss med på ett klokt sätt.

Många familjer står inför problem som sträcker sig från förlust av arbete eller inkomst till de många konsekvenserna av att hantera ångest och rädsla inför en osäker framtid. I Psaltaren 37:25 sägs det: ”Jag har varit ung och är nu gammal, men jag har aldrig sett en rättfärdig övergiven, ej heller hans barn tigga om bröd.” Vi kan ha hopp i dessa osäkra tider om vi sätter vår fulla tillit och förtröstan till Gud, för han kommer att förse oss. En familj går igenom olika livscykler. Till exempel kommer unga gifta par sannolikt att möta utmaningarna med att etablera ett hushåll, hantera skulder och lära barnen om pengar. En äldre person (60 plus) kommer däremot att vara mer intresserad av förmögenhetsöverföring och pensionsfrågor. Oavsett var vi befinner oss i våra livsfaser har Gud en plan för oss. Samtidigt bjuder han in oss att samarbeta med honom för att hantera vår ekonomi. Utifrån vår erfarenhet ger vi här 13 praktiska råd som kan hjälpa dig att ta dig igenom en ekonomisk kris:

1. Få inte panik och fatta inga impulsiva beslut

Ords. 11:14; 12:15; 15:22; 19:20, 21

Det värsta du kan göra i en kris är kanske att bestämma dig för att köpa en vara när du upplever känslomässig ångest eller oro. Sakta ner och sök gudfruktiga råd från andligt mogna människor som du litar på. Sök upp människor med erfarenheter som är villiga att dela med sig av dem för att uppmuntra andra.

2. Prioritera dina utgifter

1 Tim. 5:8

Sätt din familj i första hand och börja med det viktigaste: tionde och gåvor, mat, försörjning, husrum och transport. Prioritera därefter dina utgifter från de viktigaste, till exempel försäkringar, till de minst viktiga.

3. Minska utgifterna och var nöjd med mindre

1 Tim. 6:8; Hebr. 13:5

Herren undervisar oss att vara nöjda när våra grundläggande behov är uppfyllda. Vi lever dock i en konsumtionskultur som intalar oss att våra ”önskemål” egentligen är ”behov”. Gör de svåra valen och skär ned på eller skjut upp onödiga utgifter.

4. Öka inkomsten

1 Kor. 10:31; 2 Thess. 3:10

Leta efter tillfälliga anställningar hos nödvändiga företag eller tjänster (livsmedelsbutiker, apotek, städning, matleveranser, paketleveranser, etc.), eller var kreativ, som att sälja värdefulla saker på sociala medieplatformar. Utforska alla former av förmåner eller bidrag som finns tillgängliga för dig, exempelvis arbetslöshetsersättning eller andra typer av stöd. Låt inte stolthet bli ett hinder.

5. Bygg upp en nödfond

Ords. 10:4, 5; 21:20; 1 Kor. 16:2

Se till att sätta undan pengar som kan användas i händelse av en nödsituation. Om du arbetar, minska dina utgifter och bygg upp ditt sparande.

6. Var generös och tjäna andra

Luk. 12:16-21; 2 Kor. 8:2, 3; Gal. 6:9

Guds ekonomi är ofta motsatsen till människans ekonomi. Att till exempel vara utåtriktad och inriktad på att välsigna och tjäna andra i en kristid ger oss glädje, medan hamstring inte gör det. I Bibeln ser vi församlingen i Korinth som var generös därför att man hade ett överflöd av glädje trots att man prövades av bedrövelse och svår fattigdom.

7. Väx andligt och praktiskt

1 Kor. 3:18

Studier visar att om du håller dig mentalt, andligt och fysiskt engagerad under en stressig tid förbättras dina utsikter och känslomässiga reaktioner. Håll dig till en rutin, motionera och håll kontakten med människor. Ersätt tanklösa aktiviteter, som timmar på en streamingtjänst eller sociala medier, med utvecklande aktiviteter, som att bilda en bokklubb och läsa en andlig bok tillsammans.

8. Var ett med din make/maka

1 Mos. 2:24; Mark. 10:8; Ef. 5:28-33

Ekonomiska problem och stress är en osund kombination för de flesta äktenskap. Inse att ditt äktenskap är viktigare än alla kriser och ”lås arm” genom att älska och ta hand om varandra, sätta din makes behov före dina egna och fatta genomtänkta beslut tillsammans.

9. Involvera dina barn

Ords. 22:6

Förklara och lär dina barn, på en åldersanpassad nivå, om Guds ord och vilka aktiviteter ni kommer att göra som familj under denna kristid, till exempel vad varje familjemedlem kommer att offra för hela familjens bästa.

10. Lita på Guds löften

Ps. 28:7; Ords. 3:5, 6; Rom. 15:13; Hebr. 13:8

John Piper sade en gång: ”Du måste odla och bevara en tillit till Gud när du inte befinner dig i en kris. Om vi väntar tills en kris kommer så kommer vi inte att ha de resurser eller det djup som krävs för att upprätthålla vår tro väl.”[1] Om din tro inte har något djup kommer du att kämpa och vilja förlita dig på din egen förståelse och kraft. Fokusera på att växa på detta område varje dag.

11. Prisa Gud i stormen

Ps. 9:9; 22:3; 59:16; 107:13

Det är lätt att prisa Gud när det går bra. Att välja att tillbe Gud genom en kris kan vara en utmaning, men sanningen är att Gud är också är närvarande i vår smärta, vårt lidande och våra tider av mörker. När du prisar Gud erkänner du att han är Herre över allt, trofast och barmhärtig, bland många andra saker. Lovprisning får oss att sluta fokusera på oss själva och återvända till Gud. Det inbjuder också till hans närvaro när han bor nära oss när vi prisar honom.

12. Fokusera på det eviga, inte det tillfälliga

Joh. 6:27; 16:25-33; Kol. 3:1, 2

När du fokuserar på det eviga fokuserar du på Guds oföränderliga karaktär. Du samlar på dig skatter i himlen. Du fokuserar på livets bröd. Allt annat är flyktigt och misslyckas. För en del av oss innebär detta att vi måste begränsa vår exponering för sociala medier och TV, som ökar ångest och oro, och öka vår tid i Bibeln, som ger oss frid.

13. Be

Ps. 65:2; 66:19; Rom. 12:12; Hebr. 13:21

Guds ord uppmanar oss att be. Jesus bad regelbundet. Bön är att säga att vi inte kan göra någonting utan Jesus Kristus. Bönen håller oss ödmjuka inför Gud. Bön är ett uttryck för tro på Guds kraft. Bön är något som Gud använder för att utrusta oss och förändra våra hjärtan. Bön drar oss närmare Gud och är en påminnelse om att tillit till Gud övertrumfar rädsla, tacksamhet övertrumfar själviskhet och att förstå hans kärlek till oss frigör vår kärlek till andra.

 

I dessa osäkra tider är många människor rädda för en ekonomisk kollaps. Om det också är din rädsla, vilken typ av mål sätter du upp för att undvika en ekonomisk kollaps i din personliga situation? Kanske investerar du i guld, köper en gård på landet eller lagrar mat. Innan du fortsätter bör din fråga dock vara följande: Gud, vad vill du att jag ska göra med mina resurser? Målen kan vara helt olika, eller så kan de vara desamma. Grunden för att sätta upp dem är dock en avgörande fråga. Om målet kommer från Gud och hans ord är det ett mål i tro. Men om det kommer från vår egen rädsla eller panik, och vi bara antar att det är det rätta att göra, då är det ett misstag.

 

John Francis är ledare för hem och familjeavdelningen och förvaltarskapsavdelningen i nordengelska konferensen. Han arbetar tillsammans med sin fru Delivon och de är båda certifierade familjelivsutbildare. Den här artikeln publicerades först i oktober-decembernumret av Dynamic Steward, som publiceras av General Conference förvaltarskapsavdelning.

 

[1] John Piper: “How Can I Have Faith in Times of Crisis?”, 28 november 2007, Desiring God.