Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Riksarrangemang

Dela

EndItNow temadag (mot våld i nära relationer)

EndItNow är en kampanj som Adventistsamfundet driver på många nivåer för att motverka våld i nära relationer.

26 aug 2023

Årets enditnow-temasabbat har rubriken “Ulv i fårakläder” och handlar om övergrepp i kyrkan. Vad händer när någon i en ledarposition använder sin roll och sitt andliga inflytande för att vilseleda eller förgripa sig på någon i församlingen? Övergrepp är alltid destruktiva, men skadan och konsekvenserna blir ännu större när förövaren är någon vi tror är en Kristi efterföljare och medlem eller ledare i församlingen. Vi ska tillsammans titta på var gränsen för övergrepp går i vår andliga gemenskap, vad det vållar för skada och vilket ansvar vi som församling har för offret och förövaren om det händer i vår egen församling.

Här kommer det att läggas upp material som kan användas för en enditnow gudstjänst i din församling!

Förutom gudstjänstprogrammet lägger jag även upp länk till en informationsfilm med färsk forskning om hur det ser ut med våld mot barn i Sverige just nu. Det finns en notering i gudstjänstprogrammet var jag tycker det är lämpligt att visa den om ni väljer att ha med den i er gudstjänst.

Via den här länken kommer du till informationsfilmen som du kan ladda ner innan gudstjänsten:

https://vimeo.com/816840792

Behöver du mer information kontakta sonja.kalmbach@adventist.se