Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

En moder i Israel till vila

Det är med stor sorg som Adventistsamfundet i Norge meddelar att Kari Paulsen, hustru till tidigare världsledaren för Sjundedags Adventistsamfundet, Jan Paulsen, avled fredagen den 10 januari.

Kari Paulsen föddes 21 jul 1934 i Telemark och döptes in i Adventkyrkan 1951. På Vejlefjordskolen i Danmark mötte hon Jan Paulsen och de gifte sig den 1 juli 1955 i Adventkyrkan i Narvik, Jan Paulsens hemstad. Bra fem veckor efter bröllopet reste Jan till USA där han studerade vid samfundets teologiska seminarium på Emmanuel Missionary College (numera Andrews University), Berrien Springs. Först i mars året därpå hade paret ekonomi nog för att Kari skulle kunna följa efter. Där arbetade hon på Adventistsamfundets sjukhus.

Paret Paulsens har tjänstgjort för samfundet i Västafrika, vid Newbold College där Jan ledde teologiska fakulteten och senare blev rektor, vid samfundets huvudkontor i Transeuropeiska divisionen och till sist vid samfundets världsvida huvudkontor.

Under alla år har Kari visat stor sympati med människor hon kommit i kontakt med. Otaliga är de som fått uppmuntrande telefonsamtal från henne. I allt hon gjorde var hon klar över att hon tjänade sin Herre och mästare.

Helt från det att hon var barn kämpade Kari med hälsoproblem, något hon beskriver på ett humoristiskt sätt i boken om sitt liv, Mot alle odds. Trots allvarlig sjukdom kunde Kari alltid se positivt på en situation.

Kari efterlämnar sig maken Jan och barnen Laila, Jan Rune och Rein Andre.

Tor Tjeransen adventist.no