Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

En konferens om enhet
Dela

En konferens om enhet

Adventistsamfundets unioner i Europa, USA och Australien/Nya Zeeland som på olika sätt hanterar frågan om jämställdhet i sina pastorskårer är just nu värdar för en konferens om "Adventist Unity 2017" i London.

Ett åttiotal samfundsledare, administratörer och teologer är samlade i London under ett par dagar. De kommer inte bara från unionerna som nämns i inledningen, utan även intresserade ledare från andra unioner finns på plats för att lyssna, samtala, be och fördjupa sin förståelse för vår samfundsorganisation och enhet. Föredragen hålls av Lowell Cooper (under många år viceordförande i generalkonferensen), George R. Knight (samfundshistoriker och pensionderad professor i kyrkohistoria vid Andrews University), Barry Oliver (pensionerad divisionsledare i South Pacific divisionen) och Roy Adams (mångårig redaktör för Adventist Review, pastor, lärare numera pensionerad), för att nämna några.

Frågeställningarna kretsar kring hur samfundet historiskt och idag hanterar utmaningen med att hålla ihop ett världsvitt samfund i en ständigt föränderlig värld. Vad förenar oss? Vad gör vi med det som kan hota att skilja oss åt? Vad är enhet i mångfald? Varför valde våra pionjärer att organisera Adventistsamfundet på det sätt som man gjorde? Vilken roll spelar gemensamma beslut, regelverk och läror? Hur kan vi finna en väg framåt i enhet?

Även om konferensen är riktad till samfundsledare och administratörer, publiceras alla presentationer och finns tillgängliga för alla som är intresserade här: adventistunity2017.com.

Av särskilt intresse kan dessa föreläsningar vara för den som inför sommarens unionsmöte och inte minst stadgekommitténs förslag vill sätta sig in i hur samfundets organisation utvecklats, unionernas funktion och roll i relation till generalkonferens och församlingar.

För den som inte orkar läsa igenom så mycket engelsk text, finns ett en tidigare föreläsning i samma ämne av George R. Knight översatt till svenska här (kräver inloggning).

Rainer Refsbäck