Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

En enorm styrka i vår gemensamma tro

Göran Hansen lämnar en sista kort rapport från Generalkonferensstyrelsens höstmöte.

Jan Paulsens avslutningsbön har just ebbat ut. Fem intensiva dagar av möten är nu över – korridorsamtal, överläggningar i grupper, långa agendor, rapporter och åter rapporter, men framförallt bönemöten, sång, underbar inspiration från flera talare.

Jag skulle vilja att du någon gång kunde få vara med på en av dessa samlingar då Adventistsamfundets ledare från hela världen kommer tillsammans för att förenas i en gemensam agenda. Visst kan en eller annan fråga kännas lite fjärran från den skandinaviska verkligheten, men den överväldigande majoriteten av information och beslut har mycket stor relevans även för oss i Sverige. När det officiella protokollet kommer från Generalkonferensen tar vi upp detta i olika relevanta sammanhang – strategi – ungdomsarbete – spridning av litteratur för att nämna några.

Säkert alla som varit med under dessa dagar lämnar med en underbar känsla av samhörighet och upprymdhet över den enorma styrka vi har i vår gemensamma tro världen över, över de härliga och andliga ledare som för ut budskapet om Jesus på det unika sätt vi adventister fått ljus att kunna göra.

Det är nu dags att städa ur rummet och åka till flygplatsen. Några av er kommer jag att träffa redan i helgen då vi har vår samling på Ekebyholm.

Med önskan om glädje och förvissning om att Jesus älskar dig.

Göran