Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Divisionens nya ungdomsledare

Vid divisionsstyrelsens vårsammanträde valdes efterträdare till divisionens tidigare ungdomsledare Dejan Stojkovic som fick en kallelse till Australien.

Ny ungdomsledare är Marcel Ghioalda som också får ansvar för Campus Ministries. Marcel har de senaste sex åren varit huvudpastor för Newbolds Adventkyrka och dessförinnan arbetade han som pastor under 19 år i den skottska missionen, varav 12 år som ungdomsledare i missionen.

Ghioaldas tog en magisterexamen i teologi 2009 med inriktning på ungdomsarbete. Detta har varit grunden för hans holistiska sätt att ta hand om ungdomars andliga, sociala och känslomässiga behov. Inte minst var han innovativ när det gäller att skapa "trygga och öppna miljöer" där ungdomar kan utforska utmanande frågor om tro, etik och social rättvisa.

Ghioalda är född i Rumänien 1971 och har varit gift med Claudette i 27 år, och de är föräldrar till två tonåringar.

Marcels första kommentar kring utnämningen riktar han till ungdomarna i divisionen: 

"Ni lever i en tid av utmaningar som saknar motstycke och som kan vara förvirrande. Jag ser fram emot att lära känna er och ta del av de glädjeämnen och svårigheter ni står inför, samtidigt som vi hittar sätt på vilka vi tillsammans kan växa i vår relation till Gud, vår kyrka och samhället i stort. Din tillväxt är vårt mål."

Dessutom valdes Kevin Johns till biträdande ungdomsledare med ansvar för tonåringar och scouter. Sedan 2021 har Johns arbetat som ungdoms- och scoutledare i brittiska unionen.

"Jag brinner för att ge unga människor möjlighet att bli framtida ledare ... som i slutändan fattar ett beslut om att ge sitt liv till Kristus."

Johns passion och entusiasm för ungdomsarbete utvecklades redan under hans egen ungdom, då han snabbt engagerade sig i ledningen för sin församling både innan och under sin pastorsutbildning. Från 1985 till 2000 ledde han en utbildningsklubb efter skolan, ungdomsklubbar och alla aspekter av församlingens ungdomsarbete, och grundade en församling i nordvästra London. Med pastorsutbildning i både Karibien och Storbritannien tog Johns en kandidatexamen i teologi från Newbold College of Higher Education 1995.

Rainer Refsbäck/tedNEWS