Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Aktuellt

Dags att skriva motioner
Dela

Dags att skriva motioner

Motionstiden inför unionsmötet 2021 går ut 10 februari 2021, så det är hög tid för valda delegater och församlingsstyrelser att börja vässa pennorna och komma in med skarpa förslag.

Nu ligger all information som behövs ute! Både historiskt material om hur samfundet har hanterat förra unionsmötets beslut och instruktioner om hur motioner ska skrivas för att på bästa sätt kunna hanteras av de fasta kommittéerna.

Motioner som kommer in efter 10 februari 2021 kommer inte att behandlas som motioner av unionsmötet men kan beaktas av kommittéerna i deras övriga planering och förslagsskrivande. Så det är viktigt att lägga datumet på minnet och följa de instruktioner som finns på adventist.se/unionsmotet2021

Gott nytt år!

Rainer Refsbäck
Missionssekreterare