Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Läger & Träffar

Bibeldagar
Dela

Bibeldagar

Föredrag för påfyllning, uppbyggelse och utmaning på Västeräng.

tis 13 jun - fre 16 jun

Dagar för gemenskap med Bibeln i fokus!

ÅLDER: För unga och vuxna.

TEMA: Församling, lärjungaskap och tjänst.

Ett 30-tal föreläsare håller ett 40-tal föredrag och workshops. (Se nedan.)

LOGI: Rum eller campingplats (husvagn/husbil/tält)

Dessa Bibeldagar börjar med kvällsmat på tisdag 13/6. Sedan är det föredrag och workshops under onsdag, torsdag och fredag.

Kontaktpersoner för Bibeldagarna: Georg Filippou, Anette Frank, Rainer Refsbäck och Peter Gille.

Samtidigt på Västeräng: Beachvolley och Bara-vara
Efter Bibeldagarna: Inspirationshelg

Anmälan öppnar inom kort...

 

FÖREDRAG OCH WORKSHOPS UNDER BIBELDAGARNA

Tema: FÖRSAMLING

 • Församlingen som ett hem – Abbey Sonko
 • Singel, gift, änkling - Församlingen och civiltillstånd – Anton Torstensson
 • Den helige anden - förvirring och kontroverser – Berny Carlsson
 • Israels folk i Egypten - vad säger vetenskapen/arkeologin? – Georg Filippou
 • Alla åldrars gudstjänst – Karolina Poland
 • Församling byggd på värderingar – Karolina Poland
 • Emotionell och andlig hälsa hör ihop – Karin Wieczorek
 • Jesus gick på fest - planera ett event – Linda Schwartz
 • "Församling" The concept and understanding of a curch "församling" – Lian Do
 • Jesus kommer snart: Alltid redo? Del 1 & Del 2 – Liane Edlund
 • Enkelhet ur bibliskt perspektiv – Lina Frank
 • Det dolda budskapet i Matteusevangeliet – Per Bolling
 • Lukas, Jesus och templet – Per Bolling
 • "Tidstecknen visar att Herren är nära" – Rainer Refsbäck
 • Tionde: Teologiskt, historiskt, praktiskt Del 1 & Del 2 – Terje Dahl
 • Kärleken gör motstånd – Tina Laketa Thomsen

TEMA: LÄRLJUNGASKAP

 • Lärjungaskap - barns rätt till andlig utveckling – Anette Frank
 • Använda bibelbrevskolekurser – Bengt Mellin
 • Vuxna lärjungar efterlyses. Discipleshift – Bobby Sjölander
 • Personliga bibelstudier - hur hjälper man människor att fatta beslut i olika steg i tron? – Georg Filippou
 • "Den eviga dansen" - om treenighet – Karin Wieczorek
 • Att investera i tonåringar och ungdomar – Marju Laubscher
 • Kallade att vara rättvisans agenter – Siri Bjerkan Karlsson
 • Den bibliska berättelsen - hitta Bibelns röda tråd – Sonja Kalmbach och Lina Frank
 • Smågrupper med utforskande bibelläsning – Tobias Edlund
 • B3 - Träna lärjungar ansikte mot ansikte – Tobias Edlund
 • Material i smågrupp/en-och-en – Lars Gille

Tema: TJÄNST

 • Byggstenar för att sprida Gudsriket – Anette Frank
 • Den socialt engagerade kyrkan: Från behov till handling – David Cederström
 • Jesus kärlek till samhället – Esteban Tiszavari
 • "Vem är Gud mitt i smärtan" Lidandets problem – Karin Wieczorek
 • Hållbarhet - en kyrka relevant i tiden – Lina Frank
 • Missionsbefallningen och media, Del 1 & Del 2 – Marita Fors, Rainer Refsbäck, Frida Pascal-Röhken och Danial Daoud
 • Missionens hjärtslag (Tempelmotivet) – Silje Majholm
 • Att föra de röstlösas talan – Siri Bjerkan Karlsson