Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Bertil Utterbäck (1932-2017)
Dela

Bertil Utterbäck (1932-2017)

Pastor Bertil Utterbäck somnade stilla in i hemmet under sabbatsförmiddagen den 21 oktober efter en tids sjukdom. Han skulle fylla 85 år i mitten av november. Ända till för mindre än ett år sedan var han kassör i Ekebyholms församling, en uppgift som han skötte med stor noggrannhet och kunnighet.

Bertil föddes i Ronneby som andra barnet till Agda och Konrad Utterbäck. Fadern Konrad var predikant och föreståndare på Nyhyttan under Bertils tidiga barnaår. Bertil studerade på Ekebyholmsskolan 1948–55 där han bl.a. gick seminariet. Han arbetade första åren med Erik Sunnermo i Stockholm som evangelist. Han fortsatte med teologiska studier på Newbold 1956–58. Därefter arbetade han som predikant i Borlänge ett par år för att sedan bli kaplan på Hultafors och ungdomssekreterare i sydsvenska konferensen.

Efter studier vid Philip Holmqvists handelsinstitut i Göteborg bytte Bertil inriktning och blev kassör i nordsvenska konferensen 1964–69 och kamrer för Ekebyholmsskolan 1969–77. Han gjorde därefter ett inhopp som rektor på skolan under ett par års tid innan han blev VD för ESDA Kost, föregångaren till AB Svenska Nutana, 1978–84. Det var Bertil som tillsammans med Lars Sandberg startade ESDA Kost.

1984 utsågs Bertil till samfundssekreterare för att året därpå väljas till missionsföreståndare, ett förtroendeuppdrag han lämnade över till Bertil Wiklander vid unionsmötet 1993. Åren fram till pensionen 1998 tjänstgjorde han åter som VD för AB Svenska Nutana.

Bertils liv präglades av trofast tjänst för Guds verk i Adventistsamfundets tre viktiga verksamhetsgrenar: evangeliets tjänst, utbildning och hälsa. Bertil var både en god förkunnare och förvaltare.

Bertil lämnar efter sig hustrun Gerd och barnen Jan, Thomas, Annika och Anette med familjer.

Begravningsgudstjänst kommer att hållas i Rimbo kyrka den 10 november kl. 11.00 med efterföljande minnesstund i Rimbo församlingshem. OSA till Rimbo begravningsbyrå 0175-70021 senast 6/11.

Ekebyholmsskolan låg Bertil varmt om hjärtat, så den som önskar skänka en gåva till hans minne kan göra det till bg 269-9973. Märk gåvan Ekebyholmsskolan. För ytterligare information, kontakta Adventistsamfundets reception: 08-545 297 70 eller reception@adventist.se.